Daktilograf, prijemom u radni odnos, na  neodređeno vrijeme,  5 (pet)  izvršilaca,  uz obavezan probni rad od tri mjeseca. Potrebna znanja i ostali uslovi: da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske, da je stariji od 18 godina, da ima

Opširnije

Daktilograf

Daktilograf, prijemom u radni odnos, na  neodređeno vrijeme,  5 (pet)  izvršilaca,  uz obavezan probni rad od tri mjeseca.

Potrebna znanja i ostali uslovi:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. da nije otpušten iz organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini  tri godine prije objavljivanja konkursa,
 5. da se protiv njega ne vodi krivični postupak,  odnosno da nije podignuta optužnica niti je izrečena nepravosnažna sudska presuda,
 6. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu  zatvora od najmanje šest mjeseci  ili za krivično djelo  koje ga čini  nepodobnim  za obavljanje  poslova u  sudu.

Posebni uslovi:

 1. IV stepen stručne spreme, upravna ili ekonomska škola, zanimanje: daktilograf  administrator,  birotehničar, pravni tehničar, upravni tehničar, administrativno-upravni  tehničar, administrativni tehničar, poslovno-pravni tehničar i poslovni tehničar  ili ekonomski tehničar ili druga stručna sprema IV stepena i zvanje daktilografa prve “A” ili “B” klase ili
  III stepen stručne spreme, zanimanje daktilokorespodent,
  položen stručni ispit,
 2. radno iskustvo 6 (šest) mjeseci na  istim ili sličnim poslovima,
 3. poznavanje  rada na računaru.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 1. izvod iz matične knjige rođenih;
 2. uvjerenje o državljanstvu;
 3. ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenoj srednjoj školi, a kandidati sa završenom ekonomskom školom, zanimanje ekonomist ili drugom srednjom školom, dužni su da prilože,  osim
 4. ovjerene kopije
 5. svjedočanstva o završenoj  srednjoj školi i uvjerenje o položenom ispitu za daktilografa prve “A” klase ili “B” klase,
 6. uvjerenje da se ne vodi krivični postupak;
 7. potvrdu o radnom iskustvu izdatu od poslodavca,
 8. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave,
 9. za ispunjavanje opštih uslova iz tačke 4. i 6. svi  kandidati dužni su dostaviti ovjerenu pismenu izjavu sljedeće sadržine: “Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam otpušten/a iz organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini  tri godine prije objavljivanja konkursa i da nisam osuđivan/a za krivično djelo na bezuslovnu kaznu  zatvora od najmanje šest mjeseci  ili za krivično djelo  koje me čini  nepodobnim  za  obavljanje  poslova u  sudu.

Radni odnos će se zasnovati  nakon provedenog postupka po ovom konkursu, na osnovu konačne odluke o izboru između prijavljenih kandidata.
Kandidat koji bude izabran dužan je  prije potpisa ugovora o radu priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,  koje nije starije od šest mjeseci.
Sa svim kandidatima koji  ispune uslove predviđene konkursom, Komisija za sprovođenje izbora obaviće testiranje,  koje će  se vršiti na računarima i ulazni intervju,  u skladu sa aktima Suda.
Radni odnos se može zasnovati i sa kandidatom koji nema položen stručni ispit, s tim da je isti dužan  položiti u roku od šest mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa.
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove,  neće se uzimati u razmatranje.
Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova,  dostavljaju se lično ili poštom na adresu: Okružni sud u Banjaluci, ul. Kralja Petra I Karađorđevića 12.

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Okružni sud Banjaluka

Kategorija: Državna služba i uprava

Objavljeno: 26.03.2015.2015-03-26 15:17

Ističe: 09.04.2015

Pregleda: 60

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Daktilograf

Daktilograf, prijemom u radni odnos, na  neodređeno vrijeme,  5 (pet)  izvršilaca,  uz obavezan probni rad od tri mjeseca.

Potrebna znanja i ostali uslovi:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. da nije otpušten iz organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini  tri godine prije objavljivanja konkursa,
 5. da se protiv njega ne vodi krivični postupak,  odnosno da nije podignuta optužnica niti je izrečena nepravosnažna sudska presuda,
 6. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu  zatvora od najmanje šest mjeseci  ili za krivično djelo  koje ga čini  nepodobnim  za obavljanje  poslova u  sudu.

Posebni uslovi:

 1. IV stepen stručne spreme, upravna ili ekonomska škola, zanimanje: daktilograf  administrator,  birotehničar, pravni tehničar, upravni tehničar, administrativno-upravni  tehničar, administrativni tehničar, poslovno-pravni tehničar i poslovni tehničar  ili ekonomski tehničar ili druga stručna sprema IV stepena i zvanje daktilografa prve “A” ili “B” klase ili
  III stepen stručne spreme, zanimanje daktilokorespodent,
  položen stručni ispit,
 2. radno iskustvo 6 (šest) mjeseci na  istim ili sličnim poslovima,
 3. poznavanje  rada na računaru.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 1. izvod iz matične knjige rođenih;
 2. uvjerenje o državljanstvu;
 3. ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenoj srednjoj školi, a kandidati sa završenom ekonomskom školom, zanimanje ekonomist ili drugom srednjom školom, dužni su da prilože,  osim
 4. ovjerene kopije
 5. svjedočanstva o završenoj  srednjoj školi i uvjerenje o položenom ispitu za daktilografa prve “A” klase ili “B” klase,
 6. uvjerenje da se ne vodi krivični postupak;
 7. potvrdu o radnom iskustvu izdatu od poslodavca,
 8. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave,
 9. za ispunjavanje opštih uslova iz tačke 4. i 6. svi  kandidati dužni su dostaviti ovjerenu pismenu izjavu sljedeće sadržine: “Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam otpušten/a iz organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini  tri godine prije objavljivanja konkursa i da nisam osuđivan/a za krivično djelo na bezuslovnu kaznu  zatvora od najmanje šest mjeseci  ili za krivično djelo  koje me čini  nepodobnim  za  obavljanje  poslova u  sudu.

Radni odnos će se zasnovati  nakon provedenog postupka po ovom konkursu, na osnovu konačne odluke o izboru između prijavljenih kandidata.
Kandidat koji bude izabran dužan je  prije potpisa ugovora o radu priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,  koje nije starije od šest mjeseci.
Sa svim kandidatima koji  ispune uslove predviđene konkursom, Komisija za sprovođenje izbora obaviće testiranje,  koje će  se vršiti na računarima i ulazni intervju,  u skladu sa aktima Suda.
Radni odnos se može zasnovati i sa kandidatom koji nema položen stručni ispit, s tim da je isti dužan  položiti u roku od šest mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa.
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove,  neće se uzimati u razmatranje.
Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova,  dostavljaju se lično ili poštom na adresu: Okružni sud u Banjaluci, ul. Kralja Petra I Karađorđevića 12.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Copyright. Sva prava zadržana. Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici sa koje je sadržaj preuzet.