Opšti i posebni uslovi Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove: Da imaju naučni stepen doktora nauka iz navedenih oblasti, a u skladu sa Pravilnikom o oblastima obrazovanja („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 70/14)

Opširnije

Doktor nauka iz oblasti ekonomije

Opšti i posebni uslovi

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

 • Da imaju naučni stepen doktora nauka iz navedenih oblasti, a u skladu sa Pravilnikom o oblastima obrazovanja („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 70/14)
 • Da imaju prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine
 • Da poznaju rad sa MS Office paketom
 • Da aktivno poznaju najmanje jedan svjetski jezik
 • Da imaju radno iskustvo

Prednost će imati oni kandidati koji imaju izbor u nastavničko zvanje na univerzitetu.
Prednost će imati oni kandidati koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Osnovi podaci o studijskim programima dostupni su zainteresovanim kandidatima na sajtu BLC- a www.blc.edu.ba i u prostorijama BLC-a.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave:

 • Kraću biografiju
 • Diplome o završenom osnovnom, master i doktorskom studiju
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine
 • Odluku o izboru u nastavničko zvanje
 • Dokaz o poznavanju rada sa MS Office paketom
 • Dokaza o poznavanju najmanje jednog svejtskog jezika
 • Uvjerenje ili potvrdu o traženom radnom iskustvu
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji.

Vašu prijavu možete poslati putem opcije “PRIJAVI SE” i putem pošte ili lično na navedenu adresu.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Visoka škola “Banja Luka college”
Ul. Miloša Obilića 30
78 000 Banjaluka

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Banja Luka college

Kategorija: Prosvjeta, zdravstvo

Objavljeno: 18.06.2015.2015-06-18 13:24

Ističe: 17.07.2015

Pregleda: 154

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Doktor nauka iz oblasti ekonomije

Opšti i posebni uslovi

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

 • Da imaju naučni stepen doktora nauka iz navedenih oblasti, a u skladu sa Pravilnikom o oblastima obrazovanja („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 70/14)
 • Da imaju prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine
 • Da poznaju rad sa MS Office paketom
 • Da aktivno poznaju najmanje jedan svjetski jezik
 • Da imaju radno iskustvo

Prednost će imati oni kandidati koji imaju izbor u nastavničko zvanje na univerzitetu.
Prednost će imati oni kandidati koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Osnovi podaci o studijskim programima dostupni su zainteresovanim kandidatima na sajtu BLC- a www.blc.edu.ba i u prostorijama BLC-a.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave:

 • Kraću biografiju
 • Diplome o završenom osnovnom, master i doktorskom studiju
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine
 • Odluku o izboru u nastavničko zvanje
 • Dokaz o poznavanju rada sa MS Office paketom
 • Dokaza o poznavanju najmanje jednog svejtskog jezika
 • Uvjerenje ili potvrdu o traženom radnom iskustvu
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji.

Vašu prijavu možete poslati putem opcije “PRIJAVI SE” i putem pošte ili lično na navedenu adresu.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Visoka škola “Banja Luka college”
Ul. Miloša Obilića 30
78 000 Banjaluka

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Preporuči na Viberu Pratite nas putem Vibera

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Pregleda: 156