Nastavnik razredne nastave, puna norma rad u produženom boravku , na određeno vrijeme do završetka nastave u školskoj 2015/16. godini, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – 2 izvršioca; Nastavnik razredne nastave, pola norme 50 % radnog vremena za

Opširnije

Nastavnik razredne nastave

 1. Nastavnik razredne nastave, puna norma rad u produženom boravku , na određeno vrijeme do završetka nastave u školskoj 2015/16. godini, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – 2 izvršioca;
 2. Nastavnik razredne nastave, pola norme 50 % radnog vremena za rad u produženom boravku,na određeno vrijeme do završetka nastave u školskoj 2015/16. godini, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom-1 izvršilac;
 3. Nastavnik razredne nastave, puna norma , na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu-prečišćen tekst („Službeni glasnikk Republike Srpske“ broj 55/07), posebne uslove propisane članom 105. i 106. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske „ broj:74/08, 71/09, 104/11 i 33/14) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspirtača (Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10 i 25/14).

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (Službeni glasnik Republike Srpske broj 102/14).

Potrebna dokumenta:

 • Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt- telefon i spisak priložene dokumentacije,

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

 • Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 • Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 • Uvjerenje o državljanstvu ,
 • Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
 • Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;
 • Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

U utorak 25.08.2015. godine u 8,30 časova u prostorijama škole svim kandidatima koji su konkurisali, Komisija za izbor će saopštiti ko od kandidata ispunjava uslove konkursa.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole istog dana, u utorak 25.08.2015. godine, sa početkom u 9,00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata i prijave kandidata koji ne pristupe testiranju i intervjuu neće se uzeti u razmatranje.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole:

Javna ustanova Osnovna škola „Branko Ćopić“ Banjaluka, Miše Stupara br.24, 78000 Banjaluka, sa naznakom „ZA KONKURS“.

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: OŠ „Branko Ćopić“

Kategorija: Prosvjeta, zdravstvo

Objavljeno: 13.08.2015.2015-08-13 12:53

Ističe: 20.08.2015

Pregleda: 118

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Nastavnik razredne nastave
 1. Nastavnik razredne nastave, puna norma rad u produženom boravku , na određeno vrijeme do završetka nastave u školskoj 2015/16. godini, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – 2 izvršioca;
 2. Nastavnik razredne nastave, pola norme 50 % radnog vremena za rad u produženom boravku,na određeno vrijeme do završetka nastave u školskoj 2015/16. godini, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom-1 izvršilac;
 3. Nastavnik razredne nastave, puna norma , na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu-prečišćen tekst („Službeni glasnikk Republike Srpske“ broj 55/07), posebne uslove propisane članom 105. i 106. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske „ broj:74/08, 71/09, 104/11 i 33/14) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspirtača (Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10 i 25/14).

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (Službeni glasnik Republike Srpske broj 102/14).

Potrebna dokumenta:

 • Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt- telefon i spisak priložene dokumentacije,

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

 • Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 • Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 • Uvjerenje o državljanstvu ,
 • Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
 • Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;
 • Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

U utorak 25.08.2015. godine u 8,30 časova u prostorijama škole svim kandidatima koji su konkurisali, Komisija za izbor će saopštiti ko od kandidata ispunjava uslove konkursa.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole istog dana, u utorak 25.08.2015. godine, sa početkom u 9,00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata i prijave kandidata koji ne pristupe testiranju i intervjuu neće se uzeti u razmatranje.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole:

Javna ustanova Osnovna škola „Branko Ćopić“ Banjaluka, Miše Stupara br.24, 78000 Banjaluka, sa naznakom „ZA KONKURS“.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Preporuči na Viberu Pratite nas putem Vibera

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Pregleda: 120