Portparol, 1 (jedan) izvršilac. Opšti uslovi za prijem u radni odnos: da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske, da je stariji od 18 godina, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje […]

Portparol

Portparol, 1 (jedan) izvršilac.

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

Posebni uslovi:

 • VII stepen stručne spreme, fakultet političkih nauka – zvanje diplomirani novinar ili filozofski fakultet – smjer žurnalistike ili diplomirani pravnik,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i
 • znanje rada na računaru.

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 • fotokopiju lične karte ili pasoša,
 • fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,
 • fotokopiju uvjerenja, potvrde ili diplome o poznavanju rada na računaru,
 • uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, izdatu od poslodavca,
 • za ispunjavanje opštih uslova iz tačke 4. i 5. svi kandidati dostavljaju ovjerenu pismenu izjavu.

Izbor kandidata, vršiće se na osnovu zaprimljenih prijava, pismenog testa i usmenog razgovora za kandidate koji na pismenom testu ostvare više od 50% mogućeg broja bodova.

Radni odnos će se zasnovati nakon provedenog postupka po ovom konkursu, a kandidati koji budu izabrani dužni su prilikom stupanja na rad dostaviti originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 • uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,
 • diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi,
 • uvjerenja, potvrde ili diplome o poznavanju rada na računaru,
 • potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad od 3 mjeseca.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, mogu se dostavljati lično ili poštom na adresu:

Okružni sud u Banjaluci
Kralja Petra I Karađorđevića 12
78000 Banjaluka

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Okružni sud

Kategorija: Državna služba i uprava

Objavljeno: 06.12.2017.

Ističe: 21.12.2017

Pregleda: 622

Ovaj oglas je istekao

Portparol

Portparol, 1 (jedan) izvršilac.

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

Posebni uslovi:

 • VII stepen stručne spreme, fakultet političkih nauka – zvanje diplomirani novinar ili filozofski fakultet – smjer žurnalistike ili diplomirani pravnik,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i
 • znanje rada na računaru.

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 • fotokopiju lične karte ili pasoša,
 • fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,
 • fotokopiju uvjerenja, potvrde ili diplome o poznavanju rada na računaru,
 • uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, izdatu od poslodavca,
 • za ispunjavanje opštih uslova iz tačke 4. i 5. svi kandidati dostavljaju ovjerenu pismenu izjavu.

Izbor kandidata, vršiće se na osnovu zaprimljenih prijava, pismenog testa i usmenog razgovora za kandidate koji na pismenom testu ostvare više od 50% mogućeg broja bodova.

Radni odnos će se zasnovati nakon provedenog postupka po ovom konkursu, a kandidati koji budu izabrani dužni su prilikom stupanja na rad dostaviti originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 • uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,
 • diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi,
 • uvjerenja, potvrde ili diplome o poznavanju rada na računaru,
 • potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad od 3 mjeseca.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, mogu se dostavljati lično ili poštom na adresu:

Okružni sud u Banjaluci
Kralja Petra I Karađorđevića 12
78000 Banjaluka

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Preporuči na Viberu Pratite nas putem Vibera

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.