Profesor matematike, 1 izvršilac na određeno vrijeme do kraja nastavne 2015/2016. godine, za 8 časova sedmično. Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu-prečišćeni tekst i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem

Opširnije

Profesor matematike

Profesor matematike, 1 izvršilac na određeno vrijeme do kraja nastavne 2015/2016. godine, za 8 časova sedmično.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu-prečišćeni tekst i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“ br. 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u pogledu vrste stručne spreme koja je propisana Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim školama („Sl. glasnik RS“ 91/09 i 29/12).

Kandidat je dužan uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • diplomu o završenom obrazovanju (original ili ovjerenu kopiju),
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenje o državljanstvu,
  • uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, ne starije od 30 dana,
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijave se podnose na adresu Škole.

SC „Ljubiša Mladenović“
Despota S. Lazarevića bb
Banjaluka

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: SC „Ljubiša Mladenović“

Kategorija: Prosvjeta

Objavljeno: 19.08.2015.2015-08-19 16:04

Ističe: 25.08.2015

Pregleda: 61

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Profesor matematike

Profesor matematike, 1 izvršilac na određeno vrijeme do kraja nastavne 2015/2016. godine, za 8 časova sedmično.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu-prečišćeni tekst i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“ br. 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u pogledu vrste stručne spreme koja je propisana Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim školama („Sl. glasnik RS“ 91/09 i 29/12).

Kandidat je dužan uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • diplomu o završenom obrazovanju (original ili ovjerenu kopiju),
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenje o državljanstvu,
  • uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, ne starije od 30 dana,
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijave se podnose na adresu Škole.

SC „Ljubiša Mladenović“
Despota S. Lazarevića bb
Banjaluka

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Copyright. Sva prava zadržana. Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici sa koje je sadržaj preuzet.