Profesor stručno-teoretske nastave za elektrotehničku struku, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, sa najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci , puna norma; Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu-prečišćeni tekst (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ , broj 55/07) kandidat treba da

Opširnije

Profesor stručno-teoretske nastave za elektrotehničku struku

Profesor stručno-teoretske nastave za elektrotehničku struku, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, sa najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci , puna norma;

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu-prečišćeni tekst (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ , broj 55/07) kandidat treba da ispunjava i posebne uslove navedene u članu 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske broj, 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) i da ispunjava uslove u pogledu vrste stručne spreme i to: diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer elektronike i telekomunikacija.

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili
 • uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 • izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
 • uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.
 • Uvjerenje treba da sadrži:
  • vrstu posla,
  • stepen i vrstu stručne spreme i
  • dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
 • Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme,
 • uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 • uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
 • Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.
 • Uvjerenje o neosuđivanosti Škola će zatražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 102/14).
Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 11.09.2015. godine (petak) u 10 časova u prostorijama Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično zapečaćene na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole sa naznakom „ Za Komisiju za izbor kandidata“.

JU Elektrotehnička škola
‘’Nikola Tesla’’ Banjaluka
Jevrejska 48

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: JU Elektrotehnička škola ‘’Nikola Tesla’’

Kategorija: Prosvjeta

Objavljeno: 02.09.2015.2015-09-02 10:59

Ističe: 10.09.2015

Pregleda: 131

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Profesor stručno-teoretske nastave za elektrotehničku struku

Profesor stručno-teoretske nastave za elektrotehničku struku, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, sa najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci , puna norma;

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu-prečišćeni tekst (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’’ , broj 55/07) kandidat treba da ispunjava i posebne uslove navedene u članu 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske broj, 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) i da ispunjava uslove u pogledu vrste stručne spreme i to: diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer elektronike i telekomunikacija.

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
 • dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili
 • uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 • izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
 • uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
 • uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
 • uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.
 • Uvjerenje treba da sadrži:
  • vrstu posla,
  • stepen i vrstu stručne spreme i
  • dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
 • Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme,
 • uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 • uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
 • Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.
 • Uvjerenje o neosuđivanosti Škola će zatražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 102/14).
Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 11.09.2015. godine (petak) u 10 časova u prostorijama Škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično zapečaćene na protokol u Sekretarijat škole ili poštom na adresu škole sa naznakom „ Za Komisiju za izbor kandidata“.

JU Elektrotehnička škola
‘’Nikola Tesla’’ Banjaluka
Jevrejska 48

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Copyright. Sva prava zadržana. Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici sa koje je sadržaj preuzet.