Transparency International Bosne i Hercegovine objavljuje: Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje ekspertskih usluga razvoja i kreiranja Strategije Transparency International BiH za period 2015-2020 U sklopu aktivnosti na jačanju i obezbjeđenju održivosti organizacije, Transparency International Bosna i Hercegovina (TI BiH)

Opširnije

Pružanje ekspertskih usluga

Transparency International Bosne i Hercegovine objavljuje:

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje ekspertskih usluga razvoja i kreiranja Strategije Transparency International BiH za period 2015-2020

U sklopu aktivnosti na jačanju i obezbjeđenju održivosti organizacije, Transparency International Bosna i Hercegovina (TI BiH) želi kreirati strategiju organizacije za period 2015-2020, uz prateće planove i procedure, s ciljem unapređenja internih procesa, kapaciteta organizacije, te uticaja koji organizacija ima na okruženje.

U okviru procesa kreiranja strategije, TI BiH želi izvršiti i procjenu internih kapaciteta, s fokusom na ljudske resurse, te sačiniti novu sistematizaciju i raspodjelu odgovornosti i zaduženja unutar organizacije. Strategija takođe obuhvata i definisanje ključnih pravaca djelovanja organizacije i prioriteta za dati period, uzimajući u obzir vanjsko okruženje i potrebe ciljnih grupa.

TI BiH poziva zainteresovane pojedince i/ili organizacije da dostave ponude za pružanje usluga fasilitacije procesa strateškog planiranja i kreiranja stateških dokumenata organizacije, koje su u nastavku detaljno navedene.

Projektni zadaci:

 • Prije provođenja procesa kreiranja Strategije, pružalac usluga je dužan dubinski se upoznati sa radom organizacije, njenim internim procedurama i politikama, prethodnim analizama i procjenama kapaciteta organizacije, te ljudskim resursima kroz proučavanje internih akata, ali i kroz intervjue sa zaposlenima kako bi naknadno mogao adekvatno izvršiti procjenu internih kapaciteta i neophodnih unapređenja.
 • Voditi i fasilitirati trodnevnu radionicu strateškog planiranja sa osobljem TI BiH, koja će služiti kao osnova za kreiranje Strategije TI BiH za period 2015-2020.
 • Kreirati sveobuhvatnu Strategiju organizacije, koja će definisati strateške pravce i prioritete organizacije i u smislu obavljanja misije organizacije, i u smislu izgradnje internih kapaciteta.
 • Nakon radionice strateškog planiranja i u sklopu kreiranja Strategije, sačiniti novu sistematizaciju, odnosno organizacijsku strukturu, sa prijedlogom plana raspodjele odgovornosti unutar organizacije.
 • Kreirati prijedlog mehanizama za procjenu efikasnosti i uspješnosti rada zaposlenih i prijedlog pravila za nagrađivanje zaposlenih u odnosu na procjenu njihovog rada.

Eksperti se mogu prijaviti na poziv individualno, ili biti nominovani ispred organizacija/konsultantskih kompanija.
Početak angažmana: 15.9.2015.
Rok za dostavu nacrta Strategije: 20.10.2015.
Rok za izvršenje ostalih navedenih usluga: 5.11.2015.

Uslovi koje je potrebno da zadovolje eksperti:

 • Minimum 7 godina iskustva u pružanju navedenih ili sličnih ekspertskih usluga,
 • Relevantno iskustvo u fasilitiranju strateških procesa za neprofitne organizacije/udruženja/fondacije.

Ponuda za pružanje navedenih usluga treba da sadrži biografiju i dokaze o traženom iskustvu i referencama, te finansijsku ponudu.
Rok za dostavljanje ponuda je 1.9.2015. godine do 17.00 sati, i dostavljaju se putem opcije “PRIJAVITE SE” .

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Transparency International

Kategorija: Ostalo

Objavljeno: 17.08.2015.2015-08-17 14:09

Ističe: 01.09.2015

Pregleda: 172

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Pružanje ekspertskih usluga

Transparency International Bosne i Hercegovine objavljuje:

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje ekspertskih usluga razvoja i kreiranja Strategije Transparency International BiH za period 2015-2020

U sklopu aktivnosti na jačanju i obezbjeđenju održivosti organizacije, Transparency International Bosna i Hercegovina (TI BiH) želi kreirati strategiju organizacije za period 2015-2020, uz prateće planove i procedure, s ciljem unapređenja internih procesa, kapaciteta organizacije, te uticaja koji organizacija ima na okruženje.

U okviru procesa kreiranja strategije, TI BiH želi izvršiti i procjenu internih kapaciteta, s fokusom na ljudske resurse, te sačiniti novu sistematizaciju i raspodjelu odgovornosti i zaduženja unutar organizacije. Strategija takođe obuhvata i definisanje ključnih pravaca djelovanja organizacije i prioriteta za dati period, uzimajući u obzir vanjsko okruženje i potrebe ciljnih grupa.

TI BiH poziva zainteresovane pojedince i/ili organizacije da dostave ponude za pružanje usluga fasilitacije procesa strateškog planiranja i kreiranja stateških dokumenata organizacije, koje su u nastavku detaljno navedene.

Projektni zadaci:

 • Prije provođenja procesa kreiranja Strategije, pružalac usluga je dužan dubinski se upoznati sa radom organizacije, njenim internim procedurama i politikama, prethodnim analizama i procjenama kapaciteta organizacije, te ljudskim resursima kroz proučavanje internih akata, ali i kroz intervjue sa zaposlenima kako bi naknadno mogao adekvatno izvršiti procjenu internih kapaciteta i neophodnih unapređenja.
 • Voditi i fasilitirati trodnevnu radionicu strateškog planiranja sa osobljem TI BiH, koja će služiti kao osnova za kreiranje Strategije TI BiH za period 2015-2020.
 • Kreirati sveobuhvatnu Strategiju organizacije, koja će definisati strateške pravce i prioritete organizacije i u smislu obavljanja misije organizacije, i u smislu izgradnje internih kapaciteta.
 • Nakon radionice strateškog planiranja i u sklopu kreiranja Strategije, sačiniti novu sistematizaciju, odnosno organizacijsku strukturu, sa prijedlogom plana raspodjele odgovornosti unutar organizacije.
 • Kreirati prijedlog mehanizama za procjenu efikasnosti i uspješnosti rada zaposlenih i prijedlog pravila za nagrađivanje zaposlenih u odnosu na procjenu njihovog rada.

Eksperti se mogu prijaviti na poziv individualno, ili biti nominovani ispred organizacija/konsultantskih kompanija.
Početak angažmana: 15.9.2015.
Rok za dostavu nacrta Strategije: 20.10.2015.
Rok za izvršenje ostalih navedenih usluga: 5.11.2015.

Uslovi koje je potrebno da zadovolje eksperti:

 • Minimum 7 godina iskustva u pružanju navedenih ili sličnih ekspertskih usluga,
 • Relevantno iskustvo u fasilitiranju strateških procesa za neprofitne organizacije/udruženja/fondacije.

Ponuda za pružanje navedenih usluga treba da sadrži biografiju i dokaze o traženom iskustvu i referencama, te finansijsku ponudu.
Rok za dostavljanje ponuda je 1.9.2015. godine do 17.00 sati, i dostavljaju se putem opcije “PRIJAVITE SE” .

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Copyright. Sva prava zadržana. Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici sa koje je sadržaj preuzet.