Transparency International Bosne i Hercegovine objavljuje: Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje ekspertskih usluga razvoja i kreiranja Strategije Transparency International BiH za period 2015-2020 U sklopu aktivnosti na jačanju i obezbjeđenju održivosti organizacije, Transparency International Bosna i Hercegovina (TI BiH)

Opširnije

Pružanje ekspertskih usluga

Transparency International Bosne i Hercegovine objavljuje:

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje ekspertskih usluga razvoja i kreiranja Strategije Transparency International BiH za period 2015-2020

U sklopu aktivnosti na jačanju i obezbjeđenju održivosti organizacije, Transparency International Bosna i Hercegovina (TI BiH) želi kreirati strategiju organizacije za period 2015-2020, uz prateće planove i procedure, s ciljem unapređenja internih procesa, kapaciteta organizacije, te uticaja koji organizacija ima na okruženje.

U okviru procesa kreiranja strategije, TI BiH želi izvršiti i procjenu internih kapaciteta, s fokusom na ljudske resurse, te sačiniti novu sistematizaciju i raspodjelu odgovornosti i zaduženja unutar organizacije. Strategija takođe obuhvata i definisanje ključnih pravaca djelovanja organizacije i prioriteta za dati period, uzimajući u obzir vanjsko okruženje i potrebe ciljnih grupa.

TI BiH poziva zainteresovane pojedince i/ili organizacije da dostave ponude za pružanje usluga fasilitacije procesa strateškog planiranja i kreiranja stateških dokumenata organizacije, koje su u nastavku detaljno navedene.

Projektni zadaci:

 • Prije provođenja procesa kreiranja Strategije, pružalac usluga je dužan dubinski se upoznati sa radom organizacije, njenim internim procedurama i politikama, prethodnim analizama i procjenama kapaciteta organizacije, te ljudskim resursima kroz proučavanje internih akata, ali i kroz intervjue sa zaposlenima kako bi naknadno mogao adekvatno izvršiti procjenu internih kapaciteta i neophodnih unapređenja.
 • Voditi i fasilitirati trodnevnu radionicu strateškog planiranja sa osobljem TI BiH, koja će služiti kao osnova za kreiranje Strategije TI BiH za period 2015-2020.
 • Kreirati sveobuhvatnu Strategiju organizacije, koja će definisati strateške pravce i prioritete organizacije i u smislu obavljanja misije organizacije, i u smislu izgradnje internih kapaciteta.
 • Nakon radionice strateškog planiranja i u sklopu kreiranja Strategije, sačiniti novu sistematizaciju, odnosno organizacijsku strukturu, sa prijedlogom plana raspodjele odgovornosti unutar organizacije.
 • Kreirati prijedlog mehanizama za procjenu efikasnosti i uspješnosti rada zaposlenih i prijedlog pravila za nagrađivanje zaposlenih u odnosu na procjenu njihovog rada.

Eksperti se mogu prijaviti na poziv individualno, ili biti nominovani ispred organizacija/konsultantskih kompanija.
Početak angažmana: 15.9.2015.
Rok za dostavu nacrta Strategije: 20.10.2015.
Rok za izvršenje ostalih navedenih usluga: 5.11.2015.

Uslovi koje je potrebno da zadovolje eksperti:

 • Minimum 7 godina iskustva u pružanju navedenih ili sličnih ekspertskih usluga,
 • Relevantno iskustvo u fasilitiranju strateških procesa za neprofitne organizacije/udruženja/fondacije.

Ponuda za pružanje navedenih usluga treba da sadrži biografiju i dokaze o traženom iskustvu i referencama, te finansijsku ponudu.
Rok za dostavljanje ponuda je 1.9.2015. godine do 17.00 sati, i dostavljaju se putem opcije “PRIJAVITE SE” .

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Transparency International

Kategorija: Ostalo

Objavljeno: 17.08.2015.2015-08-17 14:09

Ističe: 01.09.2015

Pregleda: 120

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Pružanje ekspertskih usluga

Transparency International Bosne i Hercegovine objavljuje:

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje ekspertskih usluga razvoja i kreiranja Strategije Transparency International BiH za period 2015-2020

U sklopu aktivnosti na jačanju i obezbjeđenju održivosti organizacije, Transparency International Bosna i Hercegovina (TI BiH) želi kreirati strategiju organizacije za period 2015-2020, uz prateće planove i procedure, s ciljem unapređenja internih procesa, kapaciteta organizacije, te uticaja koji organizacija ima na okruženje.

U okviru procesa kreiranja strategije, TI BiH želi izvršiti i procjenu internih kapaciteta, s fokusom na ljudske resurse, te sačiniti novu sistematizaciju i raspodjelu odgovornosti i zaduženja unutar organizacije. Strategija takođe obuhvata i definisanje ključnih pravaca djelovanja organizacije i prioriteta za dati period, uzimajući u obzir vanjsko okruženje i potrebe ciljnih grupa.

TI BiH poziva zainteresovane pojedince i/ili organizacije da dostave ponude za pružanje usluga fasilitacije procesa strateškog planiranja i kreiranja stateških dokumenata organizacije, koje su u nastavku detaljno navedene.

Projektni zadaci:

 • Prije provođenja procesa kreiranja Strategije, pružalac usluga je dužan dubinski se upoznati sa radom organizacije, njenim internim procedurama i politikama, prethodnim analizama i procjenama kapaciteta organizacije, te ljudskim resursima kroz proučavanje internih akata, ali i kroz intervjue sa zaposlenima kako bi naknadno mogao adekvatno izvršiti procjenu internih kapaciteta i neophodnih unapređenja.
 • Voditi i fasilitirati trodnevnu radionicu strateškog planiranja sa osobljem TI BiH, koja će služiti kao osnova za kreiranje Strategije TI BiH za period 2015-2020.
 • Kreirati sveobuhvatnu Strategiju organizacije, koja će definisati strateške pravce i prioritete organizacije i u smislu obavljanja misije organizacije, i u smislu izgradnje internih kapaciteta.
 • Nakon radionice strateškog planiranja i u sklopu kreiranja Strategije, sačiniti novu sistematizaciju, odnosno organizacijsku strukturu, sa prijedlogom plana raspodjele odgovornosti unutar organizacije.
 • Kreirati prijedlog mehanizama za procjenu efikasnosti i uspješnosti rada zaposlenih i prijedlog pravila za nagrađivanje zaposlenih u odnosu na procjenu njihovog rada.

Eksperti se mogu prijaviti na poziv individualno, ili biti nominovani ispred organizacija/konsultantskih kompanija.
Početak angažmana: 15.9.2015.
Rok za dostavu nacrta Strategije: 20.10.2015.
Rok za izvršenje ostalih navedenih usluga: 5.11.2015.

Uslovi koje je potrebno da zadovolje eksperti:

 • Minimum 7 godina iskustva u pružanju navedenih ili sličnih ekspertskih usluga,
 • Relevantno iskustvo u fasilitiranju strateških procesa za neprofitne organizacije/udruženja/fondacije.

Ponuda za pružanje navedenih usluga treba da sadrži biografiju i dokaze o traženom iskustvu i referencama, te finansijsku ponudu.
Rok za dostavljanje ponuda je 1.9.2015. godine do 17.00 sati, i dostavljaju se putem opcije “PRIJAVITE SE” .

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Preporuči na Viberu Pratite nas putem Vibera

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Pregleda: 122