Saradnik za užu naučnu oblast Genetika i oplemenjivanje poljoprivrednih biljaka (nastavni predmeti: Genetika, Genetika biljaka, Oplemenjivanje voćaka i vinove loze, Oplemenjivanje hortikulturnih biljaka) – 1 izvršilac Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći: da je državljanin RS ili BiH;

Opširnije

Saradnik / Genetika i oplemenjivanje poljoprivrednih biljaka

Saradnik za užu naučnu oblast Genetika i oplemenjivanje poljoprivrednih biljaka (nastavni predmeti: Genetika, Genetika biljaka, Oplemenjivanje voćaka i vinove loze, Oplemenjivanje hortikulturnih biljaka) – 1 izvršilac

Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:

 • da je državljanin RS ili BiH;
 • da je stariji od osamnaest (18) godina;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:

 • uvjerenje o državljanstvu;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o radnoj sposobnosti;
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

Navedena dokumenta Konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjaluci.

Posebni uslovi

Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju .
Kandidati za izbor u naučno-nastavna , umjetnička i umjetničko/nastavna zvanja na uže naučne oblasti, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
 • kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Napomena:

Ugovor o radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu:
Poljoprivredni fakultet
Univerzitetski grad – bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
78 000 Banjaluka

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Univerzitet u Banjaluci

Kategorija: Prosvjeta

Objavljeno: 08.11.2017.2017-11-08 14:53

Ističe: 23.11.2017

Pregleda: 352

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Saradnik / Genetika i oplemenjivanje poljoprivrednih biljaka

Saradnik za užu naučnu oblast Genetika i oplemenjivanje poljoprivrednih biljaka (nastavni predmeti: Genetika, Genetika biljaka, Oplemenjivanje voćaka i vinove loze, Oplemenjivanje hortikulturnih biljaka) – 1 izvršilac

Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:

 • da je državljanin RS ili BiH;
 • da je stariji od osamnaest (18) godina;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:

 • uvjerenje o državljanstvu;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o radnoj sposobnosti;
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

Navedena dokumenta Konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjaluci.

Posebni uslovi

Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju .
Kandidati za izbor u naučno-nastavna , umjetnička i umjetničko/nastavna zvanja na uže naučne oblasti, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
 • kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Napomena:

Ugovor o radu zaključivaće se u skladu sa članom 9., stav (8). Pravilnika o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu:
Poljoprivredni fakultet
Univerzitetski grad – bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
78 000 Banjaluka

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Copyright. Sva prava zadržana. Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici sa koje je sadržaj preuzet.