Stručni saradnik – 1 izvršilac Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme. Opis poslova: stručni saradnik pomaže republičkim javnim tužiocima u njihovom radu, izrađuje nacrte tužilačkih odluka, obavlja pripreme za suđenja, pribavlja zakonske propise i podzakonske akte, proučava pravna pitanja,

Opširnije

Stručni saradnik

Stručni saradnik – 1 izvršilac

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Opis poslova:

 • stručni saradnik pomaže republičkim javnim tužiocima u njihovom radu,
 • izrađuje nacrte tužilačkih odluka,
 • obavlja pripreme za suđenja,
 • pribavlja zakonske propise i podzakonske akte,
 • proučava pravna pitanja,
 • sudsku praksu i pravnu literaturu,
 • obavlja i druge poslove po nalogu i pod nadzorom republičkih javnih tužilaca.

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine
 • da je punoljetan
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini  nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak

Posebni uslovi:

 • VSS završen Pravni fakultet i
 • položen pravosudni ispit

Potrebni dokumenti:

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidat uz prijavu treba da priloži :

 • uvjerenje o državljanstvu
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • uvjerenje da kandidat nije osuđivan
 • uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak ( ne starije od 6 mjeseci)
 • diplomu o stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu

Priloženi dokumenti trebaju biti u originalu ili ovjerene kopije.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci).
Prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili poštom na adresu:

Republičko javno tužilaštvo
Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala
ul. Bana Lazarevića br. 15
78 000 Banjaluka

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o izboru i prijemu u radni odnos, sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju.
O datumu i mjestu obavljanja intervjua kandidati će biti obavješteni naknadno, pismenim putem ili telefonskim pozivom, zbog čega je neophodno u prijavi navesti i kontakt telefon.

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Republičko javno tužilaštvo

Kategorija: Državna služba i uprava

Objavljeno: 15.11.2017.2017-11-15 09:24

Ističe: 30.11.2017

Pregleda: 870

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Stručni saradnik

Stručni saradnik – 1 izvršilac

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Opis poslova:

 • stručni saradnik pomaže republičkim javnim tužiocima u njihovom radu,
 • izrađuje nacrte tužilačkih odluka,
 • obavlja pripreme za suđenja,
 • pribavlja zakonske propise i podzakonske akte,
 • proučava pravna pitanja,
 • sudsku praksu i pravnu literaturu,
 • obavlja i druge poslove po nalogu i pod nadzorom republičkih javnih tužilaca.

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine
 • da je punoljetan
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini  nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak

Posebni uslovi:

 • VSS završen Pravni fakultet i
 • položen pravosudni ispit

Potrebni dokumenti:

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidat uz prijavu treba da priloži :

 • uvjerenje o državljanstvu
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • uvjerenje da kandidat nije osuđivan
 • uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak ( ne starije od 6 mjeseci)
 • diplomu o stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu

Priloženi dokumenti trebaju biti u originalu ili ovjerene kopije.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci).
Prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično ili poštom na adresu:

Republičko javno tužilaštvo
Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala
ul. Bana Lazarevića br. 15
78 000 Banjaluka

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o izboru i prijemu u radni odnos, sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju.
O datumu i mjestu obavljanja intervjua kandidati će biti obavješteni naknadno, pismenim putem ili telefonskim pozivom, zbog čega je neophodno u prijavi navesti i kontakt telefon.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Preporuči na Viberu Pratite nas putem Vibera

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Pregleda: 872