Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najduže do 12.11.2018.godine – 1 izvršilac Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos: Svi kandidati za radno mjesto vaspitača treba da ispunjavaju sljedeće opšte uslove: da

Opširnije

Vaspitač

Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najduže do 12.11.2018.godine – 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Svi kandidati za radno mjesto vaspitača treba da ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

 • da su državljani RS, odnosno BiH,
 • da su stariji od 18 godina,
 • da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i
 • da imaju opštu zdravstvenu sposobnost.

Kandidati za radno mjesto vaspitača treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 • završen fakultet – dipl. vaspitač predškolske djece;
 • 1 godina radnog iskustva u struci,
 • položen stručni ispit i
 • poznavanje rada na računaru

Potrebna dokumentacija:

Kandidati uz prijavu su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa i to:

 • Diplomu;
 • Potvrdu o radnom iskustvu;
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
 • Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci );
 • Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 3 mjeseca );
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru;

Dokumenti koji nisu originalni dostavljaju se u ovjerenim kopijama.
Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti ( ne starije od 6 mjeseci ) se dostavlja po izvršenom izboru po Konkursu.
Dana, 20.11.2017. godine u 11,00 časova u prostorijama JU“ Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ Banjaluka, ul. Jovana Dučića 3, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili na adresu:

JU „Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ Banjaluka
Jovana Dučića 3

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: JU „Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“

Kategorija: Prosvjeta, zdravstvo

Objavljeno: 08.11.2017.2017-11-08 15:30

Ističe: 16.11.2017

Pregleda: 509

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Vaspitač

Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najduže do 12.11.2018.godine – 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Svi kandidati za radno mjesto vaspitača treba da ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

 • da su državljani RS, odnosno BiH,
 • da su stariji od 18 godina,
 • da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i
 • da imaju opštu zdravstvenu sposobnost.

Kandidati za radno mjesto vaspitača treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 • završen fakultet – dipl. vaspitač predškolske djece;
 • 1 godina radnog iskustva u struci,
 • položen stručni ispit i
 • poznavanje rada na računaru

Potrebna dokumentacija:

Kandidati uz prijavu su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa i to:

 • Diplomu;
 • Potvrdu o radnom iskustvu;
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
 • Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci );
 • Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 3 mjeseca );
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru;

Dokumenti koji nisu originalni dostavljaju se u ovjerenim kopijama.
Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti ( ne starije od 6 mjeseci ) se dostavlja po izvršenom izboru po Konkursu.
Dana, 20.11.2017. godine u 11,00 časova u prostorijama JU“ Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ Banjaluka, ul. Jovana Dučića 3, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili na adresu:

JU „Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ Banjaluka
Jovana Dučića 3

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Preporuči na Viberu Pratite nas putem Vibera

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.