Objavi oglas

Molim Vas da nam dostavite pisani zahtjev za objavu oglasa. Može to biti kratka rečenica na listu papira tipa:
"Molimo Vas da na portalu banjaluka.com objavite oglas za radno mjesto (pa navedete radno mjesto), potpišete i ovjerite pečatom.
Zahtjev možete skenirati i poslati na e-mail [email protected]
Oglasi za koje ne dobijemo zahtjev neće biti objavljeni na portalu Banjaluka.com.

Željeni profil radnika

Ostavite prazno ako lokacija nije važna
Namijenjeno za klijente koji objavljuju komercijalni oglas. Besplatan oglas traje 7 dana i nije potrebno popunjavati ovo polje.

Više o kompaniji