Objavi oglas

Molim Vas da nam dostavite pisani zahtjev za objavu oglasa. Može to biti kratka rečenica na listu papira tipa:
"Molimo Vas da na portalu banjaluka.com objavite oglas za radno mjesto (pa navedete radno mjesto), potpišete i ovjerite pečatom.
Zahtjev možete skenirati i poslati na e-mail posao@banjaluka.com.
Oglasi za koje ne dobijemo zahtjev neće biti objavljeni na portalu Banjaluka.com.

Željeni profil radnika

Ostavite prazno ako lokacija nije važna
Deadline for new applicants. The listing will end automatically after this date.

Više o kompaniji