Direktor škole Mandat Imenovanje se vrši na period od četiri godine Uslovi za izbor (opšti uslovi) Da je državljnin Republike Srpske, odnosno BiH Da ima opštu zdravstvenu (psihofizičku) sposobnost za rad Posebni uslovi Ima završen najmanje prvi ciklus studijskog programa

Opširnije

Direktor škole

Direktor škole

Mandat

Imenovanje se vrši na period od četiri godine

Uslovi za izbor (opšti uslovi)

 • Da je državljnin Republike Srpske, odnosno BiH
 • Da ima opštu zdravstvenu (psihofizičku) sposobnost za rad

Posebni uslovi

 • Ima završen najmanje prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent
 • Ima najmanje pet godina radnog iskustva, kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi, nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava
 • Ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika ili stručnog saradnika u školi, u kojoj konkuriše
 • Da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv njega ne vodi krivični postupak
 • Ima predložen program rada, i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada u školi

Potrebna dokumenta

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 • Ljekarsko uvjerenje (priložiti nakon izbora kandidata)
 • Diploma o završenom obrazovanju (četvorogodišnji fakultet ili ekvivalent)
 • Uvjerenje o položenom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada
 • Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
 • Dokaz o dužini radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi
 • Prijedlog programa rada za četvorogodišnji period
 • Kratku biografiju u kojoj kandidat navodi do sada ostvarene rezultate rada

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u sekreterijat škole ili putem pošte na adresu:

SŠC “Gemit-Apeiron” Banjaluka
Pere Krece 13
78000 Banjaluka

sa naznakom: “konkurs za izbor direktora škole”

SŠC “Gemit-Apeiron” će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od osam (8) dana od dana dobijanja rješenja o imenovanju. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: SŠC „Gemit-Apeiron“

Kategorija: Prosvjeta

Objavljeno: 13.06.2018.2018-06-13 12:34

Ističe: 28.06.2018

Pregleda: 856

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Direktor škole

Direktor škole

Mandat

Imenovanje se vrši na period od četiri godine

Uslovi za izbor (opšti uslovi)

 • Da je državljnin Republike Srpske, odnosno BiH
 • Da ima opštu zdravstvenu (psihofizičku) sposobnost za rad

Posebni uslovi

 • Ima završen najmanje prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent
 • Ima najmanje pet godina radnog iskustva, kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi, nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava
 • Ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika ili stručnog saradnika u školi, u kojoj konkuriše
 • Da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv njega ne vodi krivični postupak
 • Ima predložen program rada, i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada u školi

Potrebna dokumenta

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 • Ljekarsko uvjerenje (priložiti nakon izbora kandidata)
 • Diploma o završenom obrazovanju (četvorogodišnji fakultet ili ekvivalent)
 • Uvjerenje o položenom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada
 • Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
 • Dokaz o dužini radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi
 • Prijedlog programa rada za četvorogodišnji period
 • Kratku biografiju u kojoj kandidat navodi do sada ostvarene rezultate rada

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u sekreterijat škole ili putem pošte na adresu:

SŠC “Gemit-Apeiron” Banjaluka
Pere Krece 13
78000 Banjaluka

sa naznakom: “konkurs za izbor direktora škole”

SŠC “Gemit-Apeiron” će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od osam (8) dana od dana dobijanja rješenja o imenovanju. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Copyright. Sva prava zadržana. Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici sa koje je sadržaj preuzet.