Direktor škole Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos Za direktora škole može da bude izabrano lice koje, osim opštih uslova utvrđenih opštim propisima o radu, ispunjava i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.

Opširnije

Direktor škole

Direktor škole

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Za direktora škole može da bude izabrano lice koje, osim opštih uslova utvrđenih opštim propisima o radu, ispunjava i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, br. 41/18), i to:

Opšti uslovi:

 • da je lice starije od 18 godina,
 • da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
 • da ima opštu zdravstvenu ( psiho – fizičku ) sposobnost za rad,

Posebni uslovi:

 • ima zvršen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;
 • ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava;
 • nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za dijela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nada djetetom ili maloljetnim licem;
 • ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno – vaspitnog rada škole;
 • ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

 • Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada, kao i spisak dostavljene dokumentacije,
 • Uvjerenje o državljanstvu RS i BiH,
 • Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte,
 • Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ( ne starije od šest mjeseci),
 • Diplomu o završenom najmanje prvom ciklusu studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
 • Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora ( ne starije od 6 mjeseci ),
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za dijela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nada djetetom ili maloljetnim licem ( ne starije od 6 mjeseci),
 • Uvjerenje o radnom iskustvu od najmanje pet godina rada kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u JU Poljoprivrednoj školi, nakon sticanja diplome iz tačke 5) ovog stava;
 • Prijedlog programa rada direktora za mandatni četverogodišnji period,
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,
 • Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti za organizovanje vaspitno – obrazovnog rada škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora i ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava. Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska.
Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova i kontakt telefonom dostaviti poštom na adresu škole:

JU Poljoprivredna škola Banjaluka – Školski odbor
Knjaza Miloša br. 9
78 000 Banjaluka

sa naznakom „prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Škole“.

Dostavljena dokumentacija ( dokumenti) se dostavljaju u orginalu i ovjerenoj fotokopiji u skladu sa zakonom i neće biti vraćena kandidatima.
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o rješenju o izboru i imenovanju direktora JU Poljoprivredne škole Banjaluka u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja Školi.

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: JU Poljoprivredna škola

Kategorija: Prosvjeta

Objavljeno: 04.07.2018.2018-07-04 09:59

Ističe: 19.07.2018

Pregleda: 353

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Direktor škole

Direktor škole

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Za direktora škole može da bude izabrano lice koje, osim opštih uslova utvrđenih opštim propisima o radu, ispunjava i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, br. 41/18), i to:

Opšti uslovi:

 • da je lice starije od 18 godina,
 • da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
 • da ima opštu zdravstvenu ( psiho – fizičku ) sposobnost za rad,

Posebni uslovi:

 • ima zvršen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;
 • ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava;
 • nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za dijela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nada djetetom ili maloljetnim licem;
 • ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno – vaspitnog rada škole;
 • ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

 • Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada, kao i spisak dostavljene dokumentacije,
 • Uvjerenje o državljanstvu RS i BiH,
 • Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte,
 • Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ( ne starije od šest mjeseci),
 • Diplomu o završenom najmanje prvom ciklusu studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
 • Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora ( ne starije od 6 mjeseci ),
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za dijela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nada djetetom ili maloljetnim licem ( ne starije od 6 mjeseci),
 • Uvjerenje o radnom iskustvu od najmanje pet godina rada kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u JU Poljoprivrednoj školi, nakon sticanja diplome iz tačke 5) ovog stava;
 • Prijedlog programa rada direktora za mandatni četverogodišnji period,
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,
 • Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti za organizovanje vaspitno – obrazovnog rada škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Školski odbor razmatra prijave kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora i ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava. Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska.
Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova i kontakt telefonom dostaviti poštom na adresu škole:

JU Poljoprivredna škola Banjaluka – Školski odbor
Knjaza Miloša br. 9
78 000 Banjaluka

sa naznakom „prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Škole“.

Dostavljena dokumentacija ( dokumenti) se dostavljaju u orginalu i ovjerenoj fotokopiji u skladu sa zakonom i neće biti vraćena kandidatima.
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o rješenju o izboru i imenovanju direktora JU Poljoprivredne škole Banjaluka u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja Školi.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Copyright. Sva prava zadržana. Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici sa koje je sadržaj preuzet.