Opis posla vrši unutrašnju i spoljnu dostavu pošte i sudskih pismena, vrši dostavu sudskih pismena prema uputstvu datom od strane rukovodioca Odsjeka u skladu sa odredbama Zakona o parničnom postupku, vrši razvrstavanje i razduživanje kurirskih dostavnica o uručenim sudskim pismenima

Opširnije

Kurir

Opis posla

 • vrši unutrašnju i spoljnu dostavu pošte i sudskih pismena,
 • vrši dostavu sudskih pismena prema uputstvu datom od strane rukovodioca Odsjeka u skladu sa odredbama Zakona o parničnom postupku,
 • vrši razvrstavanje i razduživanje kurirskih dostavnica o uručenim sudskim pismenima prethodnog dana,
 • vodi evidenciju o urednom povratu dostavnica, kao i o urednoj dostavi sudskih pismena,
 • vrši očitavanje bar coda sa dostavnica o urednoj dostavi pismena i i vrši štampanje listinga,
 • vrši upisivanje dostavnica u knjigu zaduženja, koje se ne nalaze u CMS programu,
 • vrši prijem stranaka i uručuje im sudska pismena po ostavljenim obavijestima od strane kurira na terenu,
 • po potrebi prenosi materijal i inventar za potrebe Suda,
 • obavlja i druge pomoćno – tehničke poslove po nalogu sekretara Suda i rukovodioca službe.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove:

Posebni uslovi za obaljanje poslova:

 • VKV radnik ili završena srednja škola – III stepen stručne spreme,
 • 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (u originalu ili ovjerenu fotokopiju):

 • diplomu – svjedočanstvo o završenoj školi,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu – ne starije od 6 mjeseci,
 • uvjerenje da se ne vodi krivični postupak – ne starije od 6 mjeseci,
 • dokaz o traženom radnom iskustvu

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem će obaviti prethodno testiranje i intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su svi kandidati dužni navesti u prijavi.

Prijave sa potrebnim dokazima se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu:

Osnovni sud u Banjaluci,
ul. Vladike Platona br. 2
sa naznakom: -ZA KONKURS –

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a o realizaciji iste zadužuje se Sekretar suda.

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Osnovni sud

Kategorija: Državna služba i uprava

Objavljeno: 05.12.2018.2018-12-05 13:59

Ističe: 13.12.2018

Pregleda: 522

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Kurir

Opis posla

 • vrši unutrašnju i spoljnu dostavu pošte i sudskih pismena,
 • vrši dostavu sudskih pismena prema uputstvu datom od strane rukovodioca Odsjeka u skladu sa odredbama Zakona o parničnom postupku,
 • vrši razvrstavanje i razduživanje kurirskih dostavnica o uručenim sudskim pismenima prethodnog dana,
 • vodi evidenciju o urednom povratu dostavnica, kao i o urednoj dostavi sudskih pismena,
 • vrši očitavanje bar coda sa dostavnica o urednoj dostavi pismena i i vrši štampanje listinga,
 • vrši upisivanje dostavnica u knjigu zaduženja, koje se ne nalaze u CMS programu,
 • vrši prijem stranaka i uručuje im sudska pismena po ostavljenim obavijestima od strane kurira na terenu,
 • po potrebi prenosi materijal i inventar za potrebe Suda,
 • obavlja i druge pomoćno – tehničke poslove po nalogu sekretara Suda i rukovodioca službe.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove:

Posebni uslovi za obaljanje poslova:

 • VKV radnik ili završena srednja škola – III stepen stručne spreme,
 • 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (u originalu ili ovjerenu fotokopiju):

 • diplomu – svjedočanstvo o završenoj školi,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu – ne starije od 6 mjeseci,
 • uvjerenje da se ne vodi krivični postupak – ne starije od 6 mjeseci,
 • dokaz o traženom radnom iskustvu

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem će obaviti prethodno testiranje i intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su svi kandidati dužni navesti u prijavi.

Prijave sa potrebnim dokazima se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu:

Osnovni sud u Banjaluci,
ul. Vladike Platona br. 2
sa naznakom: -ZA KONKURS –

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a o realizaciji iste zadužuje se Sekretar suda.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Copyright. Sva prava zadržana. Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici sa koje je sadržaj preuzet.