Stručni saradnik –Logoped – na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 27.12.2019.godine- 1 izvršilac Kandidati za radno mjesto logopeda treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove: završen fakultet – dipl. logoped; 1 godina radnog iskustva u struci,

Opširnije

Logoped

Stručni saradnik –Logoped – na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 27.12.2019.godine- 1 izvršilac

Kandidati za radno mjesto logopeda treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 • završen fakultet – dipl. logoped;
 • 1 godina radnog iskustva u struci,
 • položen stručni ispit i
 • poznavanje rada na računaru

Svi kandidati za radno mjestostručnog saradnika logopeda treba da ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

 • da su državljani RS, odnosno BiH,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i
 • da imaju opštu zdravstvenu sposobnost.

Kandidati uz prijavu su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa i to:

 • Diplomu;
 • Potvrdu o radnom iskustvu;
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
 • Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci );
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ( ne starije od 3 mjeseca );
 • Dokaz ( certifikat ) o poznavanju rada na računaru;

Dokumenti koji nisu originalni dostavljaju se u ovjerenim kopijama.

Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti ( ne starije od 6 mjeseci ) se dostavlja po izvršenom izboru po Konkursu.

Dana, 18.02.2019. godine u 10:00 časova u prostorijama JU „Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ Banjaluka, ul. Jovana Dučića 3, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove Konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili na adresu:
JU “Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje” Banjaluka,
ul. Jovana Dučića 3.

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: JU "Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje"

Kategorija: Prosvjeta

Objavljeno: 06.02.2019.2019-02-06 17:21

Ističe: 14.02.2019

Pregleda: 68

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Logoped

Stručni saradnik –Logoped – na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 27.12.2019.godine- 1 izvršilac

Kandidati za radno mjesto logopeda treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 • završen fakultet – dipl. logoped;
 • 1 godina radnog iskustva u struci,
 • položen stručni ispit i
 • poznavanje rada na računaru

Svi kandidati za radno mjestostručnog saradnika logopeda treba da ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

 • da su državljani RS, odnosno BiH,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i
 • da imaju opštu zdravstvenu sposobnost.

Kandidati uz prijavu su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa i to:

 • Diplomu;
 • Potvrdu o radnom iskustvu;
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
 • Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci );
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ( ne starije od 3 mjeseca );
 • Dokaz ( certifikat ) o poznavanju rada na računaru;

Dokumenti koji nisu originalni dostavljaju se u ovjerenim kopijama.

Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti ( ne starije od 6 mjeseci ) se dostavlja po izvršenom izboru po Konkursu.

Dana, 18.02.2019. godine u 10:00 časova u prostorijama JU „Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ Banjaluka, ul. Jovana Dučića 3, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove Konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili na adresu:
JU “Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje” Banjaluka,
ul. Jovana Dučića 3.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Copyright. Sva prava zadržana. Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici sa koje je sadržaj preuzet.