Banjaluka.com

Istaknuti oglas

Ovaj oglas je istekao

Načelnik sektora

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u RS

Kategorija: Državna služba i uprava

Objavljeno: 2019-07-3131. 7. 2019.

Ističe: 15. 8. 2019.

Pregleda: 316

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati za navedeno radno mjesto trebaju da ispunjavaju i posebne uslove:

 • VSS – završen pravni fakultet – VII stepen stručne spreme,
 • položen pravosudni ispit,
 • najmanje tri (3) godine radnog iskustva u pravosuđu u traženom stepenu obrazovanja,
 • dobro poznavanje engleskog jezika.

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu (Obrazac broj 1 – Prijava na javni konkurs) koja se nalazi u prilogu Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika i na internet stranici CEST RS.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova ( u originalu ili fotokopija), i to sledećih dokumenata:

 • ličnu kartu ili pasoš,
 • diplomu o završenom fakultetu,
 • uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,
 • dokaz o traženom radnom iskustvu u pravosuđu,
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 6 mjeseci.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prije donošenja odluke o izboru, sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju opšte i posebne uslove iz konkursa, Komisija za prijem će obaviti predhodno intervju i bodovanje, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su svi kandidati dužni navesti u prijavi.

Prijave sa potrebnim dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslovase mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu:
Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj,
Banjaluka,
Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića br. 60.,
sa naznakom: -PRIJAVA NA KONKURS -.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI