Kazneno-popravni zavod Banjaluka raspisuje javni konkurs za prijem 2 (dva) pripravnika sa srednjom stručnom spremom na određeno vrijeme do 6 mjeseci, a kako slijedi: Služba obezbjeđenja: – policajac-pripravnik………..2 izvršioca, Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem pripravnika iz

Opširnije

Policajac-pripravnik

Kazneno-popravni zavod Banjaluka raspisuje javni konkurs za prijem 2 (dva) pripravnika sa srednjom stručnom spremom na određeno vrijeme do 6 mjeseci, a kako slijedi:

Služba obezbjeđenja:
– policajac-pripravnik………..2 izvršioca,

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem pripravnika iz tačke 1. javnog konkursa moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove, i to:

Opšti uslovi:

 • da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi,
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
 • da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,
 • da ispunjava druge uslove utvrđene zakonom ili drugim propisima

Posebni uslovi:

 • da nije stariji od 27 godina,
 • SSS, IV stepen,
 • da ispunjava zdravstvene i psihofizičke uslove i
 • poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, kao dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 • izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest mjeseci),
 • uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi (ne starije od tri mjeseca),
 • diploma o školskoj spremi (original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci),
 • izjavu ovjerenu od nadležnog organa da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
 • izjavu ovjerenu od nadležnog organa da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,
 • ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnsti.

Provjeru psihofozičkih sposobnosti kandidata za prijem pripravnika iz tačke 1. javnog konkursa izvršiće Komisija imenovana rješenjem ministra.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresi:

Kazneno-popravni zavod Banjaluka,
ul. Blagoja Parovića 139b,
za naznakom za „konkurs“.

U prijavi na konkurs potrebno je obavezno navesti potpunu i tačnu adresu prebivališta i kontakt telefon, a u protivnom prijava će se smatrati nepotpunom.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje o čemu će se dostaviti pismena obavijest.

Izbor kandidata vršiće se na osnovu zaprimljenih prijava, rezultata psihofozičkih provjera i usmenog razgovora (intervjua), a o čemu će kandidati koji ispunjavaju formalne uslove biti blagovremeno obavješteni.

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Kazneno-popravni zavod

Kategorija: Državna služba i uprava

Objavljeno: 05.12.2018.2018-12-05 13:30

Ističe: 13.12.2018

Pregleda: 336

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Policajac-pripravnik

Kazneno-popravni zavod Banjaluka raspisuje javni konkurs za prijem 2 (dva) pripravnika sa srednjom stručnom spremom na određeno vrijeme do 6 mjeseci, a kako slijedi:

Služba obezbjeđenja:
– policajac-pripravnik………..2 izvršioca,

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem pripravnika iz tačke 1. javnog konkursa moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove, i to:

Opšti uslovi:

 • da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi,
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
 • da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,
 • da ispunjava druge uslove utvrđene zakonom ili drugim propisima

Posebni uslovi:

 • da nije stariji od 27 godina,
 • SSS, IV stepen,
 • da ispunjava zdravstvene i psihofizičke uslove i
 • poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, kao dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 • izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest mjeseci),
 • uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi (ne starije od tri mjeseca),
 • diploma o školskoj spremi (original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci),
 • izjavu ovjerenu od nadležnog organa da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
 • izjavu ovjerenu od nadležnog organa da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,
 • ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnsti.

Provjeru psihofozičkih sposobnosti kandidata za prijem pripravnika iz tačke 1. javnog konkursa izvršiće Komisija imenovana rješenjem ministra.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresi:

Kazneno-popravni zavod Banjaluka,
ul. Blagoja Parovića 139b,
za naznakom za „konkurs“.

U prijavi na konkurs potrebno je obavezno navesti potpunu i tačnu adresu prebivališta i kontakt telefon, a u protivnom prijava će se smatrati nepotpunom.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje o čemu će se dostaviti pismena obavijest.

Izbor kandidata vršiće se na osnovu zaprimljenih prijava, rezultata psihofozičkih provjera i usmenog razgovora (intervjua), a o čemu će kandidati koji ispunjavaju formalne uslove biti blagovremeno obavješteni.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Copyright. Sva prava zadržana. Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici sa koje je sadržaj preuzet.