Stručni savjetnik – psiholog, 1 (jedan) izvršilac Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati: da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske, da je stariji od 18 godina, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da nije osuđivan za krivično djelo na

Opširnije

Psiholog

Stručni savjetnik – psiholog, 1 (jedan) izvršilac

Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa,

Posebni uslovi:

 • diplomirani psiholog sa najmanje 240 ECTS,
 • 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • znanje engleskog jezika.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to foto-kopije sljedećih dokumenta:

 • lične karte ili pasoša,
 • diplome o završenoj stručnoj spremi,
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima u traženom stepenu obrazovanja, izdatu od poslodavca,
 • dokaza o znanju engleskog jezika,
 • za ispunjavanje opštih uslova iz tačaka 4. i 5. svi kandidati dužni su dostaviti pismenu izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa.

Izbor kandidata, vršiće se na osnovu dokumentacije priložene uz prijave i na osnovu ulaznog intervjua sa kandidatima.

Radni odnos će se zasnovati nakon ulaznog intervjua po ovom konkursu, a na osnovu konačne odluke predsjednice suda.

Kandidat koji bude izabran, dužan je prilikom stupanja na rad dostaviti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine, uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi, uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, dokaz o poznavanju engleskog jezika i uvjerenja da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad od 3 (tri mjeseca).

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, biće odbačene.

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu:
Okružni sud u Banjaluci,
ul. Kralja Petra I Karađorđevića broj 12.

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Okružni sud u Banjaluci

Kategorija: Državna služba i uprava

Objavljeno: 13.02.2019.2019-02-13 15:01

Ističe: 28.02.2019

Pregleda: 129

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Stručni savjetnik – psiholog, 1 (jedan) izvršilac

Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa,

Posebni uslovi:

 • diplomirani psiholog sa najmanje 240 ECTS,
 • 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • znanje engleskog jezika.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to foto-kopije sljedećih dokumenta:

 • lične karte ili pasoša,
 • diplome o završenoj stručnoj spremi,
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima u traženom stepenu obrazovanja, izdatu od poslodavca,
 • dokaza o znanju engleskog jezika,
 • za ispunjavanje opštih uslova iz tačaka 4. i 5. svi kandidati dužni su dostaviti pismenu izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa.

Izbor kandidata, vršiće se na osnovu dokumentacije priložene uz prijave i na osnovu ulaznog intervjua sa kandidatima.

Radni odnos će se zasnovati nakon ulaznog intervjua po ovom konkursu, a na osnovu konačne odluke predsjednice suda.

Kandidat koji bude izabran, dužan je prilikom stupanja na rad dostaviti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine, uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi, uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, dokaz o poznavanju engleskog jezika i uvjerenja da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad od 3 (tri mjeseca).

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, biće odbačene.

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu:
Okružni sud u Banjaluci,
ul. Kralja Petra I Karađorđevića broj 12.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Prijavi se preko sajta

Copyright. Sva prava zadržana. Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici sa koje je sadržaj preuzet.