Banjaluka.com
Ovaj oglas je istekao

Računovođa

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: JU "Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora"

Kategorija: Administrativni i slični poslovi

Objavljeno: 2019-05-2222. 5. 2019.

Ističe: 30. 5. 2019.

Pregleda: 604

Opšti uslovi

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa predviđene važećim Zakonom o radu te Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju da su državljani RS i BiH, da su punoljetni, da su radno sposobni, da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, te da se ne vode u registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uslove:

 • VSS- završen prvi ciklus studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
 • Licenca za rad u skladu sa zakonom koji uređuje oblast računovodstva.

Potrebna dokumentacija

Kandidati su dužni dostaviti svojeručno potpisanu prijavu sa kontakt podacima i kratkom biografijom.

U svrhu dokazivanja ispunjenosti opštih i posebnih uslova kandidati treba da dostave ovjerene kopije sljedećih dokumenata (koji im neće biti vraćeni):

 • Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u oblasti ekonomije, finansija ili računovodstva,
 • Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena,
 • Licencu za rad,
 • Uvjerenje o radnom iskustvu od ranijeg/ranijih poslodavca koje sadrži vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog staža po vrstama posla,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Uvjerenje o vremenu provedenom na evideciji nezaposlenih lica izdato od Zavoda za zapošljavanje,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
 • Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidat a uvjerenje o neosiđivanosti i uvjerenje iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece će -Centar službenim putem pribaviti samo za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su do stupanja na snagu važećih Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija za prijem će objaviti na oglasnoj tabli Centra dana 4.6.2019. godine te kandidati neće biti posebno obavještavani.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa treba da pristupe testiranju i intervjuu dana 12.6.2019. godine u 10.00 časova.

Ukoliko se kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa u zakazano vrijeme ne jave na testiranje i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa dokumentacijom predaju se u Centru,
Ul. Jovana Raškovića br. 28,
Banjaluka,
na protokol ili poštom na navedenu adresu.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI