Prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme radi popune upražnjenog radnog mjesta u Tehničkoj službi JU Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske: Radnik na poslovima obezbjeđenja, održavanja i poslovima vozača – jedan (1) izvršilac Opšti uslovi za prijem u

Opširnije

Radnik na poslovima obezbjeđenja, održavanja i poslovima vozača

Prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme radi popune upražnjenog radnog mjesta u Tehničkoj službi JU Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske:

Radnik na poslovima obezbjeđenja, održavanja i poslovima vozača – jedan (1) izvršilac

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

 • Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
 • Da je stariji od 18 godina,
 • Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • Da mu nije prestao radni odnos zbog učinjene povrede radne obaveze, odnosno disciplinske mjere,
 • Da nije osuđivan za krivična djela i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi:

 • Srednja stručna sprema, IV stepen, završena srednja škola tehničkog smjera,
 • Položen vozački ispit za „B“ i „C“ kategoriju,
 • Radno iskustvo na navedenim poslovima u trajanju od najmanje tri (3) godine.

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu sa kratkom biografijom kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (ovjerene kopije dokumenata):

 • Svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi,
 • Potvrda o radnom iskustvu na traženim poslovima,
 • Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, BiH,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Ljekarsko uvjerenje koje nije starije od šest mjeseci prilaže kandidat koji bude prvi na Rang listi, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 • Ovjerenu izjavu da radni odnos nije prestao zbog učinjene povrede radne obaveze, odnosno disciplinske mjere,
 • Uvjerenje o nekažnjavanju za krivično djelo i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak koje nije starije od šest mjeseci,
 • Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu za B i C kategorije.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove oglasa, Komisija JU NUB Republike Srpske će obaviti intervjue o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti isključivo putem pošte na adresu:

JU Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
Jevrejska 30
78 000 Banjaluka

sa naznakom: Prijava na oglas

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati, kao i prijave kandidata koji ne pristupe intervjuu.

O rezultatima oglasa kandidati će biti pismeno obaviješteni.

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: JU Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske

Kategorija: Ostalo

Objavljeno: 11.07.2018.2018-07-11 15:02

Ističe: 19.07.2018

Pregleda: 266

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Radnik na poslovima obezbjeđenja, održavanja i poslovima vozača

Prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme radi popune upražnjenog radnog mjesta u Tehničkoj službi JU Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske:

Radnik na poslovima obezbjeđenja, održavanja i poslovima vozača – jedan (1) izvršilac

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

 • Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
 • Da je stariji od 18 godina,
 • Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • Da mu nije prestao radni odnos zbog učinjene povrede radne obaveze, odnosno disciplinske mjere,
 • Da nije osuđivan za krivična djela i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi:

 • Srednja stručna sprema, IV stepen, završena srednja škola tehničkog smjera,
 • Položen vozački ispit za „B“ i „C“ kategoriju,
 • Radno iskustvo na navedenim poslovima u trajanju od najmanje tri (3) godine.

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu sa kratkom biografijom kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (ovjerene kopije dokumenata):

 • Svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi,
 • Potvrda o radnom iskustvu na traženim poslovima,
 • Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, BiH,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Ljekarsko uvjerenje koje nije starije od šest mjeseci prilaže kandidat koji bude prvi na Rang listi, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 • Ovjerenu izjavu da radni odnos nije prestao zbog učinjene povrede radne obaveze, odnosno disciplinske mjere,
 • Uvjerenje o nekažnjavanju za krivično djelo i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak koje nije starije od šest mjeseci,
 • Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu za B i C kategorije.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove oglasa, Komisija JU NUB Republike Srpske će obaviti intervjue o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti isključivo putem pošte na adresu:

JU Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
Jevrejska 30
78 000 Banjaluka

sa naznakom: Prijava na oglas

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati, kao i prijave kandidata koji ne pristupe intervjuu.

O rezultatima oglasa kandidati će biti pismeno obaviješteni.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Preporuči na Viberu Pratite nas putem Vibera

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.