Prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme radi popune upražnjenog radnog mjesta u Tehničkoj službi JU Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske: Radnik na poslovima obezbjeđenja, održavanja i poslovima vozača – jedan (1) izvršilac Opšti uslovi za prijem u

Opširnije

Radnik na poslovima obezbjeđenja, održavanja i poslovima vozača

Prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme radi popune upražnjenog radnog mjesta u Tehničkoj službi JU Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske:

Radnik na poslovima obezbjeđenja, održavanja i poslovima vozača – jedan (1) izvršilac

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

 • Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
 • Da je stariji od 18 godina,
 • Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • Da mu nije prestao radni odnos zbog učinjene povrede radne obaveze, odnosno disciplinske mjere,
 • Da nije osuđivan za krivična djela i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi:

 • Srednja stručna sprema, IV stepen, završena srednja škola tehničkog smjera,
 • Položen vozački ispit za „B“ i „C“ kategoriju,
 • Radno iskustvo na navedenim poslovima u trajanju od najmanje tri (3) godine.

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu sa kratkom biografijom kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (ovjerene kopije dokumenata):

 • Svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi,
 • Potvrda o radnom iskustvu na traženim poslovima,
 • Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, BiH,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Ljekarsko uvjerenje koje nije starije od šest mjeseci prilaže kandidat koji bude prvi na Rang listi, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 • Ovjerenu izjavu da radni odnos nije prestao zbog učinjene povrede radne obaveze, odnosno disciplinske mjere,
 • Uvjerenje o nekažnjavanju za krivično djelo i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak koje nije starije od šest mjeseci,
 • Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu za B i C kategorije.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove oglasa, Komisija JU NUB Republike Srpske će obaviti intervjue o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti isključivo putem pošte na adresu:

JU Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
Jevrejska 30
78 000 Banjaluka

sa naznakom: Prijava na oglas

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati, kao i prijave kandidata koji ne pristupe intervjuu.

O rezultatima oglasa kandidati će biti pismeno obaviješteni.

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: JU Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske

Kategorija: Ostalo

Objavljeno: 11.07.2018.2018-07-11 15:02

Ističe: 19.07.2018

Pregleda: 323

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Radnik na poslovima obezbjeđenja, održavanja i poslovima vozača

Prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme radi popune upražnjenog radnog mjesta u Tehničkoj službi JU Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske:

Radnik na poslovima obezbjeđenja, održavanja i poslovima vozača – jedan (1) izvršilac

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

 • Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
 • Da je stariji od 18 godina,
 • Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • Da mu nije prestao radni odnos zbog učinjene povrede radne obaveze, odnosno disciplinske mjere,
 • Da nije osuđivan za krivična djela i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi:

 • Srednja stručna sprema, IV stepen, završena srednja škola tehničkog smjera,
 • Položen vozački ispit za „B“ i „C“ kategoriju,
 • Radno iskustvo na navedenim poslovima u trajanju od najmanje tri (3) godine.

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu sa kratkom biografijom kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (ovjerene kopije dokumenata):

 • Svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi,
 • Potvrda o radnom iskustvu na traženim poslovima,
 • Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, BiH,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Ljekarsko uvjerenje koje nije starije od šest mjeseci prilaže kandidat koji bude prvi na Rang listi, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 • Ovjerenu izjavu da radni odnos nije prestao zbog učinjene povrede radne obaveze, odnosno disciplinske mjere,
 • Uvjerenje o nekažnjavanju za krivično djelo i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak koje nije starije od šest mjeseci,
 • Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu za B i C kategorije.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove oglasa, Komisija JU NUB Republike Srpske će obaviti intervjue o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti isključivo putem pošte na adresu:

JU Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
Jevrejska 30
78 000 Banjaluka

sa naznakom: Prijava na oglas

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati, kao i prijave kandidata koji ne pristupe intervjuu.

O rezultatima oglasa kandidati će biti pismeno obaviješteni.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Copyright. Sva prava zadržana. Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici sa koje je sadržaj preuzet.