Specifični jezici – srpski jezik (nastavni predmeti: Fonologija i akcentologija srpskog jezika; Fonetika srpskog jezika; Sintaksa srpskog jezika 2, Srpski jezik 1; Srpski jezik 2; Srpski jezik 3; Srpski jezik 4) -1 izvršilac Opšti uslovi: da je državljanin Republike Srpske

Opširnije

Saradnik / Specifičnih jezika, srpski jezik

Specifični jezici – srpski jezik (nastavni predmeti: Fonologija i akcentologija srpskog jezika; Fonetika srpskog jezika; Sintaksa srpskog jezika 2, Srpski jezik 1; Srpski jezik 2; Srpski jezik 3; Srpski jezik 4) -1 izvršilac

Opšti uslovi:

 • da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji od osamnaest (18) godina;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

Kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:

 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

Navedena dokumenta ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Posebni uslovi:

Izbor u zvanje saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 31/18).

Kandidati za izbor u saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
 • uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
 • kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu:

FILOLOŠKI FAKULTET, Univerzitetski grad – bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka.

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Univerzitet u Banjaluci

Kategorija: Prosvjeta

Objavljeno: 10.10.2018.2018-10-10 14:34

Ističe: 18.10.2018

Pregleda: 164

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Saradnik / Specifičnih jezika, srpski jezik

Specifični jezici – srpski jezik (nastavni predmeti: Fonologija i akcentologija srpskog jezika; Fonetika srpskog jezika; Sintaksa srpskog jezika 2, Srpski jezik 1; Srpski jezik 2; Srpski jezik 3; Srpski jezik 4) -1 izvršilac

Opšti uslovi:

 • da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji od osamnaest (18) godina;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

Kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:

 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

Navedena dokumenta ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Posebni uslovi:

Izbor u zvanje saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76-83. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 31/18).

Kandidati za izbor u saradnička zvanja, uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,
 • uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na svim ciklusima studija (osnovne i postdiplomske),
 • kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu:

FILOLOŠKI FAKULTET, Univerzitetski grad – bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Copyright. Sva prava zadržana. Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici sa koje je sadržaj preuzet.