Osnovna škola “Jovan Dučić” zapošljava: Sekretar škole Opis radnog mjesta: Sekretar škole, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva sa radnim iskustvom. Opšti i posebni uslovi: Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu posebne uslove

Opširnije

Sekretar škole

Osnovna škola “Jovan Dučić” zapošljava:

Sekretar škole

Opis radnog mjesta:

Sekretar škole, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva sa radnim iskustvom.

Opšti i posebni uslovi:

 • Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu posebne uslove propisane članom 129. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,
 • Prava učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom
 • Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

 • Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent pravni fakultet,
 • Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži :vrstu posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole, 20.08.2018.godine, sa početkom u 10.00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola „Jovan Dučić“ Zalužani, Nenada Kostića br.7, 78214 Zalužani, sa naznakom „ZA KONKURS“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Mjesto: Zalužani

Poslodavac: JU OŠ "Jovan Dučić"

Kategorija: Prosvjeta

Objavljeno: 08.08.2018.2018-08-08 15:12

Ističe: 16.08.2018

Pregleda: 276

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Sekretar škole

Osnovna škola “Jovan Dučić” zapošljava:

Sekretar škole

Opis radnog mjesta:

Sekretar škole, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva sa radnim iskustvom.

Opšti i posebni uslovi:

 • Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu posebne uslove propisane članom 129. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,
 • Prava učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom
 • Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

 • Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent pravni fakultet,
 • Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži :vrstu posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
 • Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole, 20.08.2018.godine, sa početkom u 10.00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola „Jovan Dučić“ Zalužani, Nenada Kostića br.7, 78214 Zalužani, sa naznakom „ZA KONKURS“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Copyright. Sva prava zadržana. Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici sa koje je sadržaj preuzet.