Sistem inžinjer – Sjedište Poreske uprave, Sektor za informacione tehnologije, Odjeljenje za održavanje IS i IT bezbjednost, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme,  namještenik druge kategorije sa VSS. Opis poslova: Nosilac je poslova na planiranju i projektovanju primjene elektronskih servisa

Opširnije

Sistem inžinje

Sistem inžinjer – Sjedište Poreske uprave, Sektor za informacione tehnologije, Odjeljenje za održavanje IS i IT bezbjednost, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme,  namještenik druge kategorije sa VSS.

Opis poslova:

 • Nosilac je poslova na planiranju i projektovanju primjene elektronskih servisa koji su usmjereni na pružanje usluga građanima (eUprava),
 • kao i planiranju i projektovanju mjera zaštite,
 • vrši kompletan nadzor i daje podršku svim učesnicima u procesu registrovanja, kreiranja, slanja, prijema i obrade fiskalnih računa,
 • prati trendove u razvoju servisa elektronskog poslovanja i predlaže i implementira optimalne zaštitne mjere od gubitka informacija ili njihovog neovlašćenog mijenjanja/korišćenja,
 • prati međunarodne standarde vezane za bezbjednost elektronskih servisa,
 • predlaže procedure kojima se povećava dostupnost servisa,
 • predlaže procedure čuvanja podataka u sistemu elektronskog poslovanja,
 • kreira i ažurira tehničku dokumentaciju o resursima i procesima za koje je zadužen,
 • nosilac je poslova projektovanja lokalnih računarskih mreža u skladu sa modernim tehnologijama,
 • definiše projektne zadatke i idejne projekte za rekonstrukciju postojeće IT infrastrukture ili za instaliranje nove,
 • postavlja zahtjeve u pogledu specifikacije radova i potrebne pasivne i aktivne opreme za realizaciju lokalnih računarskih mreža,
 • odgovoran je za konfigurisanje aktivne mrežne opreme, brine se o primjeni standarda pri projektovanju i realizaciji IT infrastrukture,
 • vodi radove na izgradnji IT infrastrukture,
 • prati kvalitet radova i rokove njihovog izvršenja,
 • vodi računa o projektnoj i tehničkoj dokumentaciji IT infrastrukture PURS,
 • učestvuje u planiranju i provođenju bezbjednosne politike na nivou IT,
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi:

 • elektrotehnički fakultet ili drugi fakultet informatičkog smjera,
 • VII stepen stručne spreme, najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Opšti uslovi za prijem namještenika u radni odnos:

 • da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 (osamnaest) godina,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave i
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini 3 (tri) godine prije objavljivanja konkursa.

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom Obrascu za prijavu koji je dostupan na Internet stranici Poreske uprave Republike Srpske, www.poreskaupravars.org, a može se dobiti i u Poreskoj upravi. Na propisanom obrascu kandidati su obavezni unijeti tačne podatke o: nazivu radnog mjesta, datum i način objavljivanja javnog konkursa, lične podatke, podatke o obrazovanju i radnom iskustvu u stepenu stručne spreme, kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to fotokopije sljedećih dokumenata:

 • diplomu o završenoj stručnoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i BiH u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 73/10, 104/11 i 84/12) i
 • uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Pozivaju se svi kandidati koji se prijave na javni konkurs i prilože sve dokaze o ispunjavanju uslova da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana: 19.03.2019. godine (utorak) u 9:00 sati.

Intervju će se održati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banjaluci.

Svi kandidati koji ispune uslov za ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Rezultati javne konkurencije biće objavljeni na oglasnoj tabli Sjedišta Poreske uprave i na internet stranici Poreske uprave.

Izabrani kandidati nakon sprovedenog javnog konkursa a prije zasnivanja radnog odnosa, obavezni su da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata, dostavi originale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

 • diplomu o odgovarajućoj školskoj spremi,
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i
 • uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu:
Poreska uprava
Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8,
78000 Banjaluka.

Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom.

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Poreska uprava

Kategorija: Državna služba i uprava

Objavljeno: 06.02.2019.2019-02-06 17:44

Ističe: 21.02.2019

Pregleda: 225

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Sistem inžinjer – Sjedište Poreske uprave, Sektor za informacione tehnologije, Odjeljenje za održavanje IS i IT bezbjednost, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme,  namještenik druge kategorije sa VSS.

Opis poslova:

 • Nosilac je poslova na planiranju i projektovanju primjene elektronskih servisa koji su usmjereni na pružanje usluga građanima (eUprava),
 • kao i planiranju i projektovanju mjera zaštite,
 • vrši kompletan nadzor i daje podršku svim učesnicima u procesu registrovanja, kreiranja, slanja, prijema i obrade fiskalnih računa,
 • prati trendove u razvoju servisa elektronskog poslovanja i predlaže i implementira optimalne zaštitne mjere od gubitka informacija ili njihovog neovlašćenog mijenjanja/korišćenja,
 • prati međunarodne standarde vezane za bezbjednost elektronskih servisa,
 • predlaže procedure kojima se povećava dostupnost servisa,
 • predlaže procedure čuvanja podataka u sistemu elektronskog poslovanja,
 • kreira i ažurira tehničku dokumentaciju o resursima i procesima za koje je zadužen,
 • nosilac je poslova projektovanja lokalnih računarskih mreža u skladu sa modernim tehnologijama,
 • definiše projektne zadatke i idejne projekte za rekonstrukciju postojeće IT infrastrukture ili za instaliranje nove,
 • postavlja zahtjeve u pogledu specifikacije radova i potrebne pasivne i aktivne opreme za realizaciju lokalnih računarskih mreža,
 • odgovoran je za konfigurisanje aktivne mrežne opreme, brine se o primjeni standarda pri projektovanju i realizaciji IT infrastrukture,
 • vodi radove na izgradnji IT infrastrukture,
 • prati kvalitet radova i rokove njihovog izvršenja,
 • vodi računa o projektnoj i tehničkoj dokumentaciji IT infrastrukture PURS,
 • učestvuje u planiranju i provođenju bezbjednosne politike na nivou IT,
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi:

 • elektrotehnički fakultet ili drugi fakultet informatičkog smjera,
 • VII stepen stručne spreme, najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Opšti uslovi za prijem namještenika u radni odnos:

 • da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 (osamnaest) godina,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave i
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini 3 (tri) godine prije objavljivanja konkursa.

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom Obrascu za prijavu koji je dostupan na Internet stranici Poreske uprave Republike Srpske, www.poreskaupravars.org, a može se dobiti i u Poreskoj upravi. Na propisanom obrascu kandidati su obavezni unijeti tačne podatke o: nazivu radnog mjesta, datum i način objavljivanja javnog konkursa, lične podatke, podatke o obrazovanju i radnom iskustvu u stepenu stručne spreme, kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to fotokopije sljedećih dokumenata:

 • diplomu o završenoj stručnoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i BiH u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 73/10, 104/11 i 84/12) i
 • uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Pozivaju se svi kandidati koji se prijave na javni konkurs i prilože sve dokaze o ispunjavanju uslova da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana: 19.03.2019. godine (utorak) u 9:00 sati.

Intervju će se održati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banjaluci.

Svi kandidati koji ispune uslov za ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Rezultati javne konkurencije biće objavljeni na oglasnoj tabli Sjedišta Poreske uprave i na internet stranici Poreske uprave.

Izabrani kandidati nakon sprovedenog javnog konkursa a prije zasnivanja radnog odnosa, obavezni su da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata, dostavi originale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

 • diplomu o odgovarajućoj školskoj spremi,
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i
 • uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu:
Poreska uprava
Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8,
78000 Banjaluka.

Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Prijavi se preko sajta

Copyright. Sva prava zadržana. Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici sa koje je sadržaj preuzet.