Opis posla vrši svakodnevno čišćenje i uredno održavanje svih prostorija u zgradi Suda, zaključava ulazna vrata nakon izlaska stranaka i radnika Suda, redovno čišćenje i održavanje u ispravnom stanju mokrih čvorova u Sudu, osigurava da su poslije završetka radnog vremena

Opširnije

Spremačica na održavanju čistoće

Opis posla

 • vrši svakodnevno čišćenje i uredno održavanje svih prostorija u zgradi Suda,
 • zaključava ulazna vrata nakon izlaska stranaka i radnika Suda,
 • redovno čišćenje i održavanje u ispravnom stanju mokrih čvorova u Sudu,
 • osigurava da su poslije završetka radnog vremena sve prostorije u zgradi zaključane, oticanje vode zatvoreno i električni uređaji isključeni,
 • blagovremeno obavještava šefa o svim kvarovima u zgradi Suda i na sredstvima sa kojima rukuje,
 • obavlja i druge poslove po nalogu sekretara Suda i rukovodioca službe.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove:

Posebni uslovi

 • NK radnik, završena osmogodišnja škola.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (u originalu ili ovjerenu fotokopiju):

 • diplomu – svjedočanstvo o završenoj školi,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu – ne starije od 6 mjeseci,
 • uvjerenje da se ne vodi krivični postupak – ne starije od 6 mjeseci

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem će obaviti prethodno testiranje i intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su svi kandidati dužni navesti u prijavi.

Prijave sa potrebnim dokazima se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu:
Osnovni sud u Banjaluci,
ul. Vladike Platona br. 2
sa naznakom: -ZA KONKURS –

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a o realizaciji iste zadužuje se Sekretar suda.

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Osnovni sud

Kategorija: Državna služba i uprava

Objavljeno: 05.12.2018.2018-12-05 14:05

Ističe: 13.12.2018

Pregleda: 560

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Spremačica na održavanju čistoće

Opis posla

 • vrši svakodnevno čišćenje i uredno održavanje svih prostorija u zgradi Suda,
 • zaključava ulazna vrata nakon izlaska stranaka i radnika Suda,
 • redovno čišćenje i održavanje u ispravnom stanju mokrih čvorova u Sudu,
 • osigurava da su poslije završetka radnog vremena sve prostorije u zgradi zaključane, oticanje vode zatvoreno i električni uređaji isključeni,
 • blagovremeno obavještava šefa o svim kvarovima u zgradi Suda i na sredstvima sa kojima rukuje,
 • obavlja i druge poslove po nalogu sekretara Suda i rukovodioca službe.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove:

Posebni uslovi

 • NK radnik, završena osmogodišnja škola.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (u originalu ili ovjerenu fotokopiju):

 • diplomu – svjedočanstvo o završenoj školi,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu – ne starije od 6 mjeseci,
 • uvjerenje da se ne vodi krivični postupak – ne starije od 6 mjeseci

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem će obaviti prethodno testiranje i intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su svi kandidati dužni navesti u prijavi.

Prijave sa potrebnim dokazima se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu:
Osnovni sud u Banjaluci,
ul. Vladike Platona br. 2
sa naznakom: -ZA KONKURS –

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a o realizaciji iste zadužuje se Sekretar suda.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Copyright. Sva prava zadržana. Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici sa koje je sadržaj preuzet.