Opis posla prilikom preuzimanja predmeta od referenta za upravljanje predmetima iz pisarnice Suda stavlja datum i paraf na listu za iznošenje predmeta kao dokaz da je preuzeo odgovarajuće spise za naredni dan, za sudiju kod kojeg je raspoređen kao asistent,

Opširnije

Sudijski asistent

Opis posla

 • prilikom preuzimanja predmeta od referenta za upravljanje predmetima iz pisarnice Suda stavlja datum i paraf na listu za iznošenje predmeta kao dokaz da je preuzeo odgovarajuće spise za naredni dan, za sudiju kod kojeg je raspoređen kao asistent,
 • nakon postupanja po zadacima, lično vraća u pisarnicu sve CMS predmete ( osim onih koje je sudija zadržao radi izrade odluke ) referentu za upravljanje predmetima ( stavlja u fah sudije ), a pripremljenu poštu za otpremu predaje referentu za otpremu pošte,
 • vraćene predmete u pisarnici mora preuzeti referent za upravljanje predmetima,
 • vrše asistentske poslove po diktatu sudije na računaru i kroz CMS sistem, daktilografske poslove po diktatu na kompjuteru ili pisaćoj mašini,
 • učestvuje kao zapisničar na pretresima, raspravama i ročištima,
 • postupa po naredbama sudija i stručnih saradnika u spisima, sređuje spise, vodi popis podnesaka u spisu, vodi popis troškova isplaćenih iz predračunskih sredstava Suda, veže podneske
 • putem bušenja i stavljanja na metalni mehanizam koji se nalazi u spisu,
 • vrši sravnjenje izvršenih prepisa i otklanja eventualno uočene greške u kucanju,
 • popunjava odgovarajuće obrazce – rješenja o naknadama troškova svjedocima i sudijama porotnicima, kao i pozive sa uplatnicom za plaćanje novčane kazne, troškova krivičnog postupka, paušala i sudske takse,
 • blagovremeno obezbjeđuje kancelarijski materijal od ekonoma u Sudu,
 • uredno vodi dnevnik rada, po obavljenim poslovima u toku dana,
 • obavlja i druge poslove po nalogu sudije, Sekretara suda i rukovodioca za administrativno – tehničke poslove.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove:

Posebni uslovi za obavljanje poslova:

 • SSS – završena gimnazija, ekonomska, upravna, ili druga srednja škola društvenog ili tehničkog smjera – IV stepen stručne spreme,
 • 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • položen stručni upravni ispit,
 • dobro poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (u originalu ili ovjerenu fotokopiju):

 • diplomu – svjedočanstvo o završenoj školi,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu – ne starije od 6 mjeseci,
 • uvjerenje da se ne vodi krivični postupak – ne starije od 6 mjeseci,
 • uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu
 • dokaz o traženom radnom iskustvu
 • dokaz o poznavanju rada na računaru

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem će obaviti prethodno testiranje i intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su svi kandidati dužni navesti u prijavi.

Prijave sa potrebnim dokazima se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu:
Osnovni sud u Banjaluci,
ul. Vladike Platona br. 2
sa naznakom: -ZA KONKURS –

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a o realizaciji iste zadužuje se Sekretar suda.

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Osnovni sud

Kategorija: Državna služba i uprava

Objavljeno: 05.12.2018.2018-12-05 13:56

Ističe: 13.12.2018

Pregleda: 384

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Sudijski asistent

Opis posla

 • prilikom preuzimanja predmeta od referenta za upravljanje predmetima iz pisarnice Suda stavlja datum i paraf na listu za iznošenje predmeta kao dokaz da je preuzeo odgovarajuće spise za naredni dan, za sudiju kod kojeg je raspoređen kao asistent,
 • nakon postupanja po zadacima, lično vraća u pisarnicu sve CMS predmete ( osim onih koje je sudija zadržao radi izrade odluke ) referentu za upravljanje predmetima ( stavlja u fah sudije ), a pripremljenu poštu za otpremu predaje referentu za otpremu pošte,
 • vraćene predmete u pisarnici mora preuzeti referent za upravljanje predmetima,
 • vrše asistentske poslove po diktatu sudije na računaru i kroz CMS sistem, daktilografske poslove po diktatu na kompjuteru ili pisaćoj mašini,
 • učestvuje kao zapisničar na pretresima, raspravama i ročištima,
 • postupa po naredbama sudija i stručnih saradnika u spisima, sređuje spise, vodi popis podnesaka u spisu, vodi popis troškova isplaćenih iz predračunskih sredstava Suda, veže podneske
 • putem bušenja i stavljanja na metalni mehanizam koji se nalazi u spisu,
 • vrši sravnjenje izvršenih prepisa i otklanja eventualno uočene greške u kucanju,
 • popunjava odgovarajuće obrazce – rješenja o naknadama troškova svjedocima i sudijama porotnicima, kao i pozive sa uplatnicom za plaćanje novčane kazne, troškova krivičnog postupka, paušala i sudske takse,
 • blagovremeno obezbjeđuje kancelarijski materijal od ekonoma u Sudu,
 • uredno vodi dnevnik rada, po obavljenim poslovima u toku dana,
 • obavlja i druge poslove po nalogu sudije, Sekretara suda i rukovodioca za administrativno – tehničke poslove.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove:

Posebni uslovi za obavljanje poslova:

 • SSS – završena gimnazija, ekonomska, upravna, ili druga srednja škola društvenog ili tehničkog smjera – IV stepen stručne spreme,
 • 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • položen stručni upravni ispit,
 • dobro poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (u originalu ili ovjerenu fotokopiju):

 • diplomu – svjedočanstvo o završenoj školi,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu – ne starije od 6 mjeseci,
 • uvjerenje da se ne vodi krivični postupak – ne starije od 6 mjeseci,
 • uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu
 • dokaz o traženom radnom iskustvu
 • dokaz o poznavanju rada na računaru

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem će obaviti prethodno testiranje i intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su svi kandidati dužni navesti u prijavi.

Prijave sa potrebnim dokazima se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu:
Osnovni sud u Banjaluci,
ul. Vladike Platona br. 2
sa naznakom: -ZA KONKURS –

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a o realizaciji iste zadužuje se Sekretar suda.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Copyright. Sva prava zadržana. Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici sa koje je sadržaj preuzet.