Okružni sud u Banjaluci zapošljava: Sudski asistent – daktilograf (2 izvršioca) Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati: Da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,  Da je stariji od 18 godina, Da ima opštu zdravstvenu sposobnost, Da nije osuđivan

Opširnije

Sudski asistent – daktilograf

Okružni sud u Banjaluci zapošljava:

Sudski asistent – daktilograf (2 izvršioca)

Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,
 •  Da je stariji od 18 godina,
 • Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,
 • Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa.

Posebni uslovi:

IV stepen stručne spreme, upravna ili ekonomska škola, zanimanje: daktilograf administrator, birotehničar, pravni tehničar, upravni tehničar, administrativno-upravni tehničar, administrativni tehničar, poslovno-pravni tehničar, poslovni tehničar, ekonomski tehničar ili druga stručna sprema IV stepena i zvanje daktilografa prve “A” i “B” klase ili III stepen stručne spreme, zanimanje daktilokorespodent, radno iskustvo 6 (šest) mjeseci na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 • Fotokopiju lične karte ili pasoša;
 • Fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,
 • Fotokopiju uvjerenja, potvrde ili diplome o poznavanju rada na računaru,
 • Uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, izdati od poslodavca,
 • Za ispunjavanje opštih uslova iz tačaka 4. i 5. svi kandidati dužni su dostaviti pismenu izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa.

Izbor kandidata, vršiće se na osnovu dokumentacije priložene uz prijave, i na osnovu usmenog razgovora sa kandidatima.

Radni odnos će se zasnovati nakon provedenog postupka po ovom konkursu, na osnovu konačne odluke Predsjednice suda.

Kandidat koji bude izabran dužan je prilikom stupanja na rad dostaviti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

 • Uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
 • Uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,
 • Diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi, uvjerenja, potvrde ili diplome o poznavanju rada na računaru,
 • Potvrda o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od 3 (tri mjeseca).

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu: Okružni sud u Banjaluci, ul. Kralja Petra I Karađorđevića broj 12.

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Okružni sud Banjaluka

Kategorija: Državna služba i uprava

Objavljeno: 08.08.2018.2018-08-08 14:58

Ističe: 23.08.2018

Pregleda: 490

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Sudski asistent - daktilograf

Okružni sud u Banjaluci zapošljava:

Sudski asistent – daktilograf (2 izvršioca)

Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,
 •  Da je stariji od 18 godina,
 • Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,
 • Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa.

Posebni uslovi:

IV stepen stručne spreme, upravna ili ekonomska škola, zanimanje: daktilograf administrator, birotehničar, pravni tehničar, upravni tehničar, administrativno-upravni tehničar, administrativni tehničar, poslovno-pravni tehničar, poslovni tehničar, ekonomski tehničar ili druga stručna sprema IV stepena i zvanje daktilografa prve “A” i “B” klase ili III stepen stručne spreme, zanimanje daktilokorespodent, radno iskustvo 6 (šest) mjeseci na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 • Fotokopiju lične karte ili pasoša;
 • Fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,
 • Fotokopiju uvjerenja, potvrde ili diplome o poznavanju rada na računaru,
 • Uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, izdati od poslodavca,
 • Za ispunjavanje opštih uslova iz tačaka 4. i 5. svi kandidati dužni su dostaviti pismenu izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa.

Izbor kandidata, vršiće se na osnovu dokumentacije priložene uz prijave, i na osnovu usmenog razgovora sa kandidatima.

Radni odnos će se zasnovati nakon provedenog postupka po ovom konkursu, na osnovu konačne odluke Predsjednice suda.

Kandidat koji bude izabran dužan je prilikom stupanja na rad dostaviti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

 • Uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
 • Uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,
 • Diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi, uvjerenja, potvrde ili diplome o poznavanju rada na računaru,
 • Potvrda o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od 3 (tri mjeseca).

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu: Okružni sud u Banjaluci, ul. Kralja Petra I Karađorđevića broj 12.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Copyright. Sva prava zadržana. Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici sa koje je sadržaj preuzet.