Okružni sud u Banjaluci raspisuje konkurs za Sudskog asistenta- daktilografa (2 izvršioca) na neodređeno vrijeme. Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati: 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine, 2. da je stariji od 18 godina, 3. da ima opštu zdravstvenu

Opširnije

Sudski asistent- daktilograf

Okružni sud u Banjaluci raspisuje konkurs za Sudskog asistenta- daktilografa (2 izvršioca) na neodređeno vrijeme.

Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa,

Posebni uslovi:

1. stručna sprema:
– IV stepen stručne spreme, upravna ili ekonomska škola, zanimanje: daktilograf administrator, birotehničar, pravni tehničar, upravni tehničar, administrativno-upravni tehničar, administrativni tehničar, poslovno-pravni tehničar, poslovni tehničar, ekonomski tehničar ili
– druga stručna sprema IV stepena i zvanje daktilografa prve “A” i “B” klase ili
– III stepen stručne spreme, zanimanje daktilokorespodent,
2. radno iskustvo 6 (šest) mjeseci na istim ili sličnim poslovima i
3. poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

1. Fotokopiju lične karte ili pasoša;
2. fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,
3. fotokopiju uvjerenja, potvrde ili diplome za zvanje daktilografa prve “A” i “B” klase za lica sa drugom stručnom spremom IV stepena, gdje je potrebno zvanje daktilografa prve “A” i “B” klase;
3. fotokopiju uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja na istim ili sličnim posloovima koji se traže, izdati od poslodavca,
4. fotokopiju uvjerenja, potvrde ili diplome o poznavanju rada na računaru;
5. za ispunjavanje opštih uslova iz tačaka 4. i 5. svi kandidati dužni su dostaviti pismenu izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa.

Komisija za sprovođenje Javnog konkursa, sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, obaviće testiranje u skladu sa aktima Suda i ulazni intervju sa kandidatima.

Radni odnos će se zasnovati nakon provedenog postupka po ovom konkursu, na osnovu konačne odluke Predsjednice suda.

Kandidat koji bude izabran dužan je prilikom stupanja na rad dostaviti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine, uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, uvjerenja, potvrde ili diplome za zvanje daktilografa prve “A” i “B” klase za lica sa drugom stručnom spremom IV stepena, gdje je potrebno zvanje daktilografa prve “A” i “B” klase, uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja na istim ili sličnim poslovima koji se traže, izdati od poslodavca, uvjerenja, potvrde ili diplome o poznavanju rada na računaru, uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od 3 (tri)mjeseca.

Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove, odbaciće se zaključkom.

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu: Okružni sud u Banjaluci, Ulica kralja Petra I Karađorđevića broj 12.

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Okružni sud

Kategorija: Državna služba i uprava

Objavljeno: 03.10.2018.2018-10-03 12:35

Ističe: 18.10.2018

Pregleda: 489

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Sudski asistent- daktilograf

Okružni sud u Banjaluci raspisuje konkurs za Sudskog asistenta- daktilografa (2 izvršioca) na neodređeno vrijeme.

Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa,

Posebni uslovi:

1. stručna sprema:
– IV stepen stručne spreme, upravna ili ekonomska škola, zanimanje: daktilograf administrator, birotehničar, pravni tehničar, upravni tehničar, administrativno-upravni tehničar, administrativni tehničar, poslovno-pravni tehničar, poslovni tehničar, ekonomski tehničar ili
– druga stručna sprema IV stepena i zvanje daktilografa prve “A” i “B” klase ili
– III stepen stručne spreme, zanimanje daktilokorespodent,
2. radno iskustvo 6 (šest) mjeseci na istim ili sličnim poslovima i
3. poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

1. Fotokopiju lične karte ili pasoša;
2. fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,
3. fotokopiju uvjerenja, potvrde ili diplome za zvanje daktilografa prve “A” i “B” klase za lica sa drugom stručnom spremom IV stepena, gdje je potrebno zvanje daktilografa prve “A” i “B” klase;
3. fotokopiju uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja na istim ili sličnim posloovima koji se traže, izdati od poslodavca,
4. fotokopiju uvjerenja, potvrde ili diplome o poznavanju rada na računaru;
5. za ispunjavanje opštih uslova iz tačaka 4. i 5. svi kandidati dužni su dostaviti pismenu izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa.

Komisija za sprovođenje Javnog konkursa, sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, obaviće testiranje u skladu sa aktima Suda i ulazni intervju sa kandidatima.

Radni odnos će se zasnovati nakon provedenog postupka po ovom konkursu, na osnovu konačne odluke Predsjednice suda.

Kandidat koji bude izabran dužan je prilikom stupanja na rad dostaviti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine, uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, uvjerenja, potvrde ili diplome za zvanje daktilografa prve “A” i “B” klase za lica sa drugom stručnom spremom IV stepena, gdje je potrebno zvanje daktilografa prve “A” i “B” klase, uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja na istim ili sličnim poslovima koji se traže, izdati od poslodavca, uvjerenja, potvrde ili diplome o poznavanju rada na računaru, uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad od 3 (tri)mjeseca.

Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove, odbaciće se zaključkom.

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu: Okružni sud u Banjaluci, Ulica kralja Petra I Karađorđevića broj 12.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Copyright. Sva prava zadržana. Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici sa koje je sadržaj preuzet.