Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 19.01.2020. godine – 1 izvršilac Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 26.08.2019. godine – 1 izvršilac

Opširnije

Vaspitač

 • Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 19.01.2020. godine – 1 izvršilac
 • Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 26.08.2019. godine – 1 izvršilac
 • Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 26.06.2019. godine – 1 izvršilac
 • Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a ne duže od 30.07.2019. godine – 1 izvršilac
 • Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 07.06.2019. godine – 1 izvršilac
 • Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 22.03.2019. godine – 1 izvršilac
 • Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 28.01.2019. godine – 1 izvršilac
 • Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 20.11.2018. godine – 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 • završen fakultet – dipl. vaspitač predškolske djece;
 • 1 godina radnog iskustva u struci,
 • položen stručni ispit i
 • poznavanje rada na računaru

Svi kandidati treba da ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

 • da su državljani RS, odnosno BiH,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i
 • da imaju opštu zdravstvenu sposobnost.

Potrebna dokumentacija:

Kandidati uz prijavu su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa i to:

 • Diplomu;
 • Potvrdu o radnom iskustvu;
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca);
 • Dokaz (certifikat) o poznavanju rada na računaru;

Dokumenti koji nisu originalni dostavljaju se u ovjerenim kopijama.
Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti ( ne starije od 6 mjeseci ) se dostavlja po izvršenom izboru po Konkursu.
Dana, 24.07.2018. godine u 10,00 časova u prostorijama JU “Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje” Banjaluka, ul. Jovana Dučića 3, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se nepojave naintervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopijesvihdokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Rok za podnošenje prijava sa dokazima je 8 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnim glasilima.
Neblagovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili na adresu:

JU “Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje” Banjaluka
Jovana Dučića 3
78000 Banjaluka

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: JU "Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje"

Kategorija: Prosvjeta

Objavljeno: 11.07.2018.2018-07-11 15:10

Ističe: 19.07.2018

Pregleda: 580

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Vaspitač
 • Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 19.01.2020. godine – 1 izvršilac
 • Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 26.08.2019. godine – 1 izvršilac
 • Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 26.06.2019. godine – 1 izvršilac
 • Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a ne duže od 30.07.2019. godine – 1 izvršilac
 • Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 07.06.2019. godine – 1 izvršilac
 • Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 22.03.2019. godine – 1 izvršilac
 • Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 28.01.2019. godine – 1 izvršilac
 • Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 20.11.2018. godine – 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 • završen fakultet – dipl. vaspitač predškolske djece;
 • 1 godina radnog iskustva u struci,
 • položen stručni ispit i
 • poznavanje rada na računaru

Svi kandidati treba da ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

 • da su državljani RS, odnosno BiH,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i
 • da imaju opštu zdravstvenu sposobnost.

Potrebna dokumentacija:

Kandidati uz prijavu su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa i to:

 • Diplomu;
 • Potvrdu o radnom iskustvu;
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca);
 • Dokaz (certifikat) o poznavanju rada na računaru;

Dokumenti koji nisu originalni dostavljaju se u ovjerenim kopijama.
Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti ( ne starije od 6 mjeseci ) se dostavlja po izvršenom izboru po Konkursu.
Dana, 24.07.2018. godine u 10,00 časova u prostorijama JU “Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje” Banjaluka, ul. Jovana Dučića 3, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se nepojave naintervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopijesvihdokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Rok za podnošenje prijava sa dokazima je 8 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnim glasilima.
Neblagovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili na adresu:

JU “Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje” Banjaluka
Jovana Dučića 3
78000 Banjaluka

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Copyright. Sva prava zadržana. Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici sa koje je sadržaj preuzet.