Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 19.01.2020. godine – 1 izvršilac Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 26.08.2019. godine – 1 izvršilac

Opširnije

Vaspitač

 • Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 19.01.2020. godine – 1 izvršilac
 • Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 26.08.2019. godine – 1 izvršilac
 • Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 26.06.2019. godine – 1 izvršilac
 • Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a ne duže od 30.07.2019. godine – 1 izvršilac
 • Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 07.06.2019. godine – 1 izvršilac
 • Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 22.03.2019. godine – 1 izvršilac
 • Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 28.01.2019. godine – 1 izvršilac
 • Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 20.11.2018. godine – 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 • završen fakultet – dipl. vaspitač predškolske djece;
 • 1 godina radnog iskustva u struci,
 • položen stručni ispit i
 • poznavanje rada na računaru

Svi kandidati treba da ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

 • da su državljani RS, odnosno BiH,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i
 • da imaju opštu zdravstvenu sposobnost.

Potrebna dokumentacija:

Kandidati uz prijavu su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa i to:

 • Diplomu;
 • Potvrdu o radnom iskustvu;
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca);
 • Dokaz (certifikat) o poznavanju rada na računaru;

Dokumenti koji nisu originalni dostavljaju se u ovjerenim kopijama.
Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti ( ne starije od 6 mjeseci ) se dostavlja po izvršenom izboru po Konkursu.
Dana, 24.07.2018. godine u 10,00 časova u prostorijama JU “Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje” Banjaluka, ul. Jovana Dučića 3, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se nepojave naintervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopijesvihdokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Rok za podnošenje prijava sa dokazima je 8 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnim glasilima.
Neblagovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili na adresu:

JU “Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje” Banjaluka
Jovana Dučića 3
78000 Banjaluka

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: JU "Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje"

Kategorija: Prosvjeta, zdravstvo

Objavljeno: 11.07.2018.2018-07-11 15:10

Ističe: 19.07.2018

Pregleda: 463

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Vaspitač
 • Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 19.01.2020. godine – 1 izvršilac
 • Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 26.08.2019. godine – 1 izvršilac
 • Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 26.06.2019. godine – 1 izvršilac
 • Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a ne duže od 30.07.2019. godine – 1 izvršilac
 • Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 07.06.2019. godine – 1 izvršilac
 • Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 22.03.2019. godine – 1 izvršilac
 • Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 28.01.2019. godine – 1 izvršilac
 • Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 20.11.2018. godine – 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 • završen fakultet – dipl. vaspitač predškolske djece;
 • 1 godina radnog iskustva u struci,
 • položen stručni ispit i
 • poznavanje rada na računaru

Svi kandidati treba da ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

 • da su državljani RS, odnosno BiH,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i
 • da imaju opštu zdravstvenu sposobnost.

Potrebna dokumentacija:

Kandidati uz prijavu su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa i to:

 • Diplomu;
 • Potvrdu o radnom iskustvu;
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca);
 • Dokaz (certifikat) o poznavanju rada na računaru;

Dokumenti koji nisu originalni dostavljaju se u ovjerenim kopijama.
Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti ( ne starije od 6 mjeseci ) se dostavlja po izvršenom izboru po Konkursu.
Dana, 24.07.2018. godine u 10,00 časova u prostorijama JU “Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje” Banjaluka, ul. Jovana Dučića 3, obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se nepojave naintervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopijesvihdokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Rok za podnošenje prijava sa dokazima je 8 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnim glasilima.
Neblagovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili na adresu:

JU “Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje” Banjaluka
Jovana Dučića 3
78000 Banjaluka

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Preporuči na Viberu Pratite nas putem Vibera

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.