Agencija za državnu upravu na zahtjev Poreske uprave raspisuje interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika: Viši stručni saradnik za registraciju i najsloženije usluge – Odsjek za registraciju i usluge – Područni centar Banjaluka,  Područna jedinica Banjaluka –

Opširnije

Viši stručni saradnik za registraciju i najsloženije usluge

Agencija za državnu upravu na zahtjev Poreske uprave raspisuje interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika:

Viši stručni saradnik za registraciju i najsloženije usluge – Odsjek za registraciju i usluge – Područni centar Banjaluka,  Područna jedinica Banjaluka – 1 izvršilac

Opis poslova:

Prati propise i odgovara na postavljena pitanja poreskih obveznika; daje obrasce i uputstva obveznicima; prima zahtjeve i kontroliše dokumentaciju za izdavanje JIB i vodi protokol za iste; dodjeljuje poreskim obveznicima JIB i uručuje potvrde o registraciji i potvrde o odjavi poreskih obveznika; daje prijedlog za podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv obveznika koji su počinili prekršaj u postupku registracije; prima sve poreske prijave i obavlja njihovu formalnu kontrolu; izrađuje prijedlog rješenja iz nadležnosti PJ; vrši distribuciju poreskih računa za nepokretnosti i vodi upravne postupke po tim računima; sprovodi kancelarijske mjere prinudne naplate poreza na nepokretnosti; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije I zvanja

Opšti uslovi za prijem namještenika u radni odnos:

 • da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 (osamnaest) godina,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave i
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini 3 (tri) godine prije objavljivanja konkursa.

Posebni uslovi:

 • Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme;
 • najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;
 • položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Pravo učešća na Internom oglasu imaju državni službenici iz svih republičkih organa uprave koji ispunjavaju uslove iz Internog oglasa.

Potrebna dokumenta:

Učesnici internog oglasa, obavezni su uz prijavu na interni oglas dostaviti kopije sljedećih dokumenata:

 • ličnu kartu ili pasoš,
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave i
 • uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u internom oglasu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na interni oglas.

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Izabrani kandidat nakon sprovedenog internog oglasa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 • diplome o završenoj školskoj spremi;
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu razgovor-intervjuu sa članovima Konkursne komisije. O vremenu i mjestu razgovor-intervjua svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni.

Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Internog oglasa, na prijedlog Konkursne komisije, biće odbačene zaključkom Agencije.

Rezultati Internog oglasa, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Prijava na interni oglas dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na Veb sajtu Agencije, www.adu.vladars.net., a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na interni oglas kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom oglasu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na Interni oglas, kandidati su obavezni priložiti kopije dokaze o ispunjavanju svih navedenih uslova. Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu:

Agencija za državnu upravu
Vladike Platona bb
78 000 Banjaluka

Prijave se mogu dostavljati i elektronskom poštom sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem elektronske pošte obavezan je dostaviti kopije dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Poreska uprava RS

Kategorija: Državna služba i uprava

Objavljeno: 04.07.2018.2018-07-04 09:08

Ističe: 18.07.2018

Pregleda: 228

Facebook Twitter Share on LinkedIN Share on Google+ Preporuci na Viberu

Ovaj oglas je istekao

Viši stručni saradnik za registraciju i najsloženije usluge

Agencija za državnu upravu na zahtjev Poreske uprave raspisuje interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika:

Viši stručni saradnik za registraciju i najsloženije usluge – Odsjek za registraciju i usluge – Područni centar Banjaluka,  Područna jedinica Banjaluka – 1 izvršilac

Opis poslova:

Prati propise i odgovara na postavljena pitanja poreskih obveznika; daje obrasce i uputstva obveznicima; prima zahtjeve i kontroliše dokumentaciju za izdavanje JIB i vodi protokol za iste; dodjeljuje poreskim obveznicima JIB i uručuje potvrde o registraciji i potvrde o odjavi poreskih obveznika; daje prijedlog za podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv obveznika koji su počinili prekršaj u postupku registracije; prima sve poreske prijave i obavlja njihovu formalnu kontrolu; izrađuje prijedlog rješenja iz nadležnosti PJ; vrši distribuciju poreskih računa za nepokretnosti i vodi upravne postupke po tim računima; sprovodi kancelarijske mjere prinudne naplate poreza na nepokretnosti; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije I zvanja

Opšti uslovi za prijem namještenika u radni odnos:

 • da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 (osamnaest) godina,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave i
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini 3 (tri) godine prije objavljivanja konkursa.

Posebni uslovi:

 • Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera; VII stepen stručne spreme;
 • najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;
 • položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Pravo učešća na Internom oglasu imaju državni službenici iz svih republičkih organa uprave koji ispunjavaju uslove iz Internog oglasa.

Potrebna dokumenta:

Učesnici internog oglasa, obavezni su uz prijavu na interni oglas dostaviti kopije sljedećih dokumenata:

 • ličnu kartu ili pasoš,
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave i
 • uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u internom oglasu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na interni oglas.

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Izabrani kandidat nakon sprovedenog internog oglasa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 • diplome o završenoj školskoj spremi;
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu razgovor-intervjuu sa članovima Konkursne komisije. O vremenu i mjestu razgovor-intervjua svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni.

Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Internog oglasa, na prijedlog Konkursne komisije, biće odbačene zaključkom Agencije.

Rezultati Internog oglasa, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Prijava na interni oglas dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na Veb sajtu Agencije, www.adu.vladars.net., a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na interni oglas kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom oglasu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na Interni oglas, kandidati su obavezni priložiti kopije dokaze o ispunjavanju svih navedenih uslova. Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu:

Agencija za državnu upravu
Vladike Platona bb
78 000 Banjaluka

Prijave se mogu dostavljati i elektronskom poštom sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem elektronske pošte obavezan je dostaviti kopije dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

Važna napomena

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

Copyright. Sva prava zadržana. Dozvoljeno preuzimanje sadržaja isključivo uz navođenje linka prema stranici sa koje je sadržaj preuzet.