Banjaluka.com

Edukacija o mobingu: Troškovi parničnog postupka za poslodavce i do 20.000 KM

 

U organizaciji Agencije za zapošljavanje Posao.Banjaluka.com i InfoARS akademije danas je u Banjaluci održana edukacija na temu “Mobing i povratna informacija (Feedback)“.

Iako zakon nije idealan, parnice su poslodavcima veoma skupe i “bolne”. Takođe, iako postoje metode prevencije mobinga, u praksi neinformisanost poslodavaca ide u korist radnika i advokata koji pokreću parnice za mobing. Tako npr. troškovi samo jedne parnice za poslodavce se kreću i do 20.000 KM. U svakom slučaju neinformisanost ne oslobađa od odgovornosti, i visoke kazne će dovesti do višeg nivoa međusobnog poštovanja na radnim mjestima.

Tokom edukacije učesnicima je prezentovana zakonska regulativa na temu mobinga, tj. uznemiravanja na radnom mjestu, sa fokusom na probleme i rjeŝenja u praksi.

Zakonska regulativa i primjeri iz prakse

Edukacija “Mobing i povratna informacija (Feedback)” održana je u dva dijela.

Prvi dio, u trajanju od dva sata, obuhvatio je zakonske i sudske aspekte mobinga, dok je drugi dio edukacije bio posvećen praksama davanja povratne informacije HR menadžerima radi prevencije mobinga.

Fokus je svakako bio na praktičnoj primjeni znanja, odnosno prepoznavanju i sprečavanju mobinga u različitim tipovima kolektiva.

Povratna informacija ključna

Ono što je tokom edukacije zaključeno jeste da je mobing najčešće posljedica nekvalitetne komunikacije unutar kolektiva, stoga je povratna informacija ključna u ovom slučaju.

Predavači iz dva ugla posmatranja

Predavači na edukaciji bili su ugledni stručnjaci iz oblasti prava i ljudskih resursa, Danijela Radonić, master pravnik s dugogodišnjim iskustvom u pravnim poslovima i Bojana Crnadak, menadžer u oblasti ljudskih resursa s bogatim iskustvom u bankarskom sektoru i HR industriji.

Video sa edukacije

Svi koji su bili spriječeni da prisustvu današnjoj edukaciji, predavanje mogu da pogledaju i online, kupovim video materijala na linku.