Banjaluka.com

Trebate zaposliti novog radnika? Ukoliko imate nedoumice, pročitajte OVAJ članak!

Kako se većina poslodavaca osjeća kada treba da nađe radnika?

Prva pomisao većine poslodavca je da mu se taj posao ne radi, naročito kada se na oglas prijavi nekoliko desetina kandidata. Pri samom startu javlja se problem kvalitetnog pregleda biografija, gdje se može desiti brzo gubljenje koncentracije i fokusa, pogotovo kada je poslodavac prebukiran obavezama. U ovom slučaju, potreban Vam je neko ko će da uradi predselekciju. Predselekcija znači odabir kadrova koji ulaze u uži izbor.

Ukoliko predselekciju obavlja poslodavac, zna se desiti da površno pregleda biografije, što dovodi do greške, jer su neki od kandidata možda dobri kadrovi, ali nisu posvećeni uljepšavanju biografije, ili za to nisu imali vremena. Međutim, ima i onih koji imaju ,,prenaduvane” biografije, koje odaju utisak savršenog čovjeka, ali statistika pokazuje da više od 50% informacija u takvim biografijama nije tačno. Dakle, uredna, uljepšana biografija kandidata koji nema konkretno radno iskustvo relevantno za datu poziciju, je dobra zamka za poslodavca da napravi pogrešnu procjenu, što dovodi do pogrešnog izbora.

Kada predselekciju ne obavlja poslodavac, zbog popratnih obaveza, već taj zadatak daje nekome od zaposlenih, poslodavac mora voditi računa da ne napravi pogrešno delegiranje zadatka predselekcije, iz razloga što se javlja efekat subjektivnosti zaposlenih koji pri odabiru kvalitetnog kadra mora biti eliminisan u najvećoj mogućoj mjeri.

Kako prevazići efekat subjektivnosti zaposlenih koji vrše predselekciju?

Odgovor na ovo pitanje je preširok, ali navodimo Vam par primjera. Recimo, Vaš zaposleni je prezadovoljan uslovima rada, te dovođenje novog kandidata zbog povećanog obima posla, može da izazove strah kod zaposlenog ili osjećaj da će dobiti konkurenciju. Drugi slučaj je da je Vaš zaposleni koji vrši predselekciju odličan radnik, ali naprosto ne posjeduje dovoljna znanja i vještine iz oblasti ljudskih resursa, koja su neophodna za objektivnu procjenu i proces predselekcije.

Objektivnu predselekciju najbolje može da izvrši neko ko vlada znanjem, vještinama i alatima namijenjenim za tu svrhu, kao što su: alati za procjenu ličnosti, motivacije, radnih stilova, kompetencija, i drugi u skladu sa potrebama poslodavca. Alatima za predselekciju se služe samo psiholozi, koji su jedini obučeni za tumačenje i preciznu procjenu istih. Ukoliko ste korisnik usluga ovog portala za zaspošljavanje, besplatno ćemo Vam dati konsultaciju koje testove da odaberete u skladu sa radnim mjestom. Takođe, mnogi poslodavci su nam se obratili da im u sklopu usluge predselekcije ponudimo i navedenu uslugu.

Kako izdvojiti ,,tri najbolja kandidata”?

Ukoliko ste u potrazi za kadrom deficitarnog zanimanja, često tražite da Vam se predselekcijom izdvoje ,,tri najbolja čovjeka”. Vaš zadatak je da tačno odredite koji su to kriterijumi ,,najboljeg čovjeka” za Vašu firmu, a naš zadatak je da Vam pronađemo takvog čovjeka od povjerenja. Ključno je da svaka firma za svaku poziciju koju otvara, definiše tačan opis posla i tačne uslove rada uz ,,idealan” profil budućeg radnika. Pogledajte i naš članak: Kako izgleda dobar oglas za posao?

Slika: Kako prepoznati najboljeg kandidata? Za to postoje alati za procjenu ličnosti, motivacije, radnih stilova, kompetencija, i drugi u skladu sa potrebama poslodavca

 

Recimo, poslodavac koji traži kadar koji treba da radi sa velikom količnom novca, koji je zadužen za brigu o ljudskim životima ili koji je u kontaktu sa osjetljivim informacijama, potrebna mu je dobra stručna procjena kandidata. Testovi koji se koriste za procjene ovog tipa su statistički provjereni na ogromnoj populaciji i tačno izbacuju profil kandidata koji će kroz određeni vremenski period da se poklopi sa njegovim ponašanjem na radnom mjestu. Odabir jednog pravog kandidata za jedno radno mjesto, može da potraje i nekoliko sedmica, dok se završi kompletan proces selekcije.

Ono što pruža naša agencija je da mi u našem poslu dajemo garanciju poslodavcima koji na ovaj način dolaze do radnika. Smanjujemo vjerovatnoću ponovnog procesa zapošljavanja, jer će se kroz probni rad pokazati smanjena vjerovatnoća greške u procjeni i odabiru kadra. Kod odabira kadrova, važno je da se odvoji dovoljna količina vremena, da se napravi precizna selekcija, za koju mi koristimo bazu od 35. 000 kandidata.

Želimo da naglasimo da se odabirom lošeg kandidata dolazi do lošeg radnog rezultata, smanjenog zadovoljstva poslom, narušene radne klime, što daje rezultat opšteg radnog nezadovoljstva i smanjene produktivnosti. Loš odabir nanosi štetu firmi, na način da se narušava ugled firme, a loš imidž se teško popravlja. Nekada je potrebno 7, 10, 30 dana, a nekada čak i 6 mjeseci da bi se pokazao ovaj efekat, a za to vrijeme najviše trpi posao. 

Prilikom odabira kandidata, naša agencija posao.banjaluka.com, kontaktira prethodnog poslodavca (naročito ako je riječ o deficitarnom zanimanju), radi dodatne provjere parametara dobijenih procjenom. Na ovaj način smanjujemo mogućnost pogrešne procjene koja rijetko nastaje korištenjem alata procjene.

Dozvolite nam da Vam pomognemo u izboru Vašeg najboljeg kadra na profesionalan način. Javite nam se na posao.banjaluka.com.