Banjaluka.com

Kako da dođete do željenih kadrova za zapošljavanje? NUDIMO VAM USLUGU HEADHUNTING-A.

Šta je Headhunting?

Sve veća potraga za radnicima i sve veći odlazak na rad u inostranstvo doveo je mnoge poslodavce da teško pronalaze zaposlenike. U ovom tekstu donosimo zašto je usluga Headhunting-a sve češći izbor poslodavaca koji traže deficitarna zanimanja i kako naći radnike pomoću ove usluge na tržištu rada koje je sve oskudnije.

Nudimo Vam uslugu Headhunting-a, jednog oblika regrutacije kvalifikovanih kandidata. Usluga uključuje proces identifikacije, privlačenja i obezbjeđivanja kvalifikovanog kadra, u broju koji firmi omogućava da između više kandidata odabere one koji najviše odgovaraju opisu upražnjenih radnih mjesta.

Ko je ,,lovac na glave” ili headhunter (eng.)?

,,Lovac na glave” ili headhunter, je stručna osoba iz ljudskih resursa, obično psiholog specijalizovan za HR, koji pomaže kompanijama da pronađu kadrove. Takve stručnjake nije lako pronaći na tržištu rada jer su rijetki. U velikom broju slučajeva ti kadrovi su zaposleni, pa je proces pronalaska kandidata dosta složeniji, jer nisu u aktivnom traženju posla.

Ključna stvar kod headhunting usluge je baza potencijalnih kandidata. Agencija posao.banjaluka.com i posao.bijeljina.com raspolažu bazom od 35. 000 kandidata, te biraju kadrove sa najboljim kvalifikacijama i iskustvom potrebnim za traženu radnu poziciju. Agencije nude i mogućnost kompletnog procesa selekcije (vidi članak: Treba da zaposlite novog radnika? Ukoliko imate nedoumice, pročitajte OVAJ članak!), ali i headhunting uslugu koja Vam ustupa traženi broj kandidata za Vaš dalji proces selekcije.

Veći izbor nudi veći kvalitet kadrova. Zato je baza od 35.000 kandidata ključna za odabir u Headhunting-u.

 

Headhunting je donedavno bio način traženja deficitarnih kadrova koji se koristio u Zapadnim zemljama. Danas je ova usluga posredovanja u traženju radnika postala izbor brojnih menadžera i u našoj zemlji. U nastavku donosimo i razloge zbog kojih je tako.

 

Šta je obuhvaćeno uslugom headhunting-a?

Nakon angažovanja od strane firme pronalazimo osobe koje imaju kvalifikacije i radno iskustvo u skladu sa zahtjevima firme. Sam proces izgleda ovako:

  1. Pravimo plan – u komunikaciji sa firmom, utvrđujemo potrebe firme, profil kandidata, plan potrage i plan selekcije;
  2. Potraga i selekcija – pretraživanje baze podataka, direktno traženje putem društvenih mreža, preporuka, interneta i drugih izvora, telefonski intervjui i izvještaji o statusu pretrage;
  3. Pravimo listu kandidata užeg kruga – definišemo šta ulazi u uži krug s klijentom, detaljan profil kandidata, intervju sa klijentom, psihološka i druga testiranja);
  4. Selekcija – finalni intervju, pregovori oko ugovora i iznošenje ponude;
  5. ,,Follow up”, praćenje – obezbjeđivanje početka rada, dodatne konsultacije.

Savremenim firmama na prvom mjestu treba da bude regrutacija stručnih kadrova, kako na izvršnim pozicijama, tako i na ostalim, tek na osnovu toga mogu da očekuju uspjeh u razvoju, bolju produktivnost, profitabilnost i veće prepoznatljivosti poslodavca na tržištu rada. Svaka firma kada uvidi potrebu za novim kadrom, mora tačno da definiše potrebne zahtjeve, znanja, vještine i kvalifikacije za svaku poziciju (pogledajte članak: Kako izgleda dobar oglas za posao? Pročitajte u nastavku).

Usluge headhunting-a su krajnje delikatne, zahtijevaju visoku profesionalnost i diskretnost, jer se tako ostvaruju i održavaju dobri odnosi sa firmama, a i kandidatima. 

Za usluge headhunting-a, oglašavanja, selekcije, profilisanja ličnosti kandidata i mjerenja motivacije, obratite se našoj agenciji posao.banjaluka.com/objavi-oglas/.