Banjaluka.com
Ovaj oglas je istekao

Doktor medicine

Mjesto: Čelinac

Poslodavac: JZU Dom zdravlja "Sveti Vračevi"

Kategorija: Zdravstvo

Objavljeno: 2019-07-3131. 7. 2019.

Ističe: 8. 8. 2019.

Pregleda: 486

Doktor medicine u TIM-u 7 porodične medicine u Staroj Dubravi –  1 izvršilac na određeno vrijeme do jedne godine.

Opšti uslovi:

 • Da je državljanin RS/BiH,
 • Da je punoljetan,
 • Da je zdravstveno sposoban,
 • Da nisu kažnjavani, odnosno osuđivani za krivična djela i  da se protiv njih ne vodi krivični postupak

Posebni uslovi:

 • Doktor medicine u TIM-u 7 porodične medicine u Staroj Dubravi (određeno vrijeme):

Uslovi:

 • Medicinski fakultet ili završena specijalizacija
 • Položen stručni ispit ili specijalistički ispit

Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u orginalu ( orginalna dokumenta ne smiju biti starija od šest mjeseci od dana izdavanja) ili ovjerenoj fotokopiji (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od jednog mjeseca) i to sledeća dokumenta:

 • Uvjerenje o državljanstvu RS/BiH,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje o nekažnjavanju,
 • Uvjerenje da nisu osuđivani za krivična djela,
 • Ljekarsko uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti,
 • Svjedočanstvo o završenom fakultetu ili specijalizaciji

Prijave sa dokazima slati na adresu:
Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja “Sveti Vračevi” Čelinac,
Vidovdanska br. 5,
78240 Čelinac
– Komisiji za prijem radnika.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa kandidatima će se obaviti intervju, od strane Komisije za prijem radnika, o čemu će se kandidati pismeno obavijestiti.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI