Banjaluka.com
Ovaj oglas je istekao

Nastavnik matematike

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: JU Osnovna škola "Georgi Stojkov Rakovski"

Kategorija: Prosvjeta

Objavljeno: 2019-11-2727. 11. 2019.

Ističe: 5. 12. 2019.

Pregleda: 1208

Nastavnik matematike sa radnim iskustvom (položen stručni ispit) na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja – 1 izvršilac

Opšti uslovi

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS“ broj 01/16,66/18), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanji i obrazovanju (’‘Službeni glasnik RS’‘,broj 44/17,31/18) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik RS“ broj 77/09, 86/10,25/14,70/15).
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ broj 74/18, 26/19).

Kandidati treba da imaju radno iskustvo i položen stručni ispit na poslovima koji su predviđeni konkursom. Ukoliko se na konkursu ne pojave kandidati sa položenim stručnim ispitom, u obzir će se uzeti i prijave kandidata bez položenog stručnog ispita.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos) potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po važećem Pravilniku.

Kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente:

1) Potpisanu prijavu za konkurs;
2) Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.;
3) Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte;
4) Uvjerenje o državljanstvu;
5) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Kandidat koji budu izabran naknadno će dostaviti ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad i Uvjerenje suda da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta , zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, dok će poslodavac službenim putem pribaviti Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece i Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, opojnih sredstava.

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje:

1. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom staatusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RSukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole:
JU Osnovna škola „Georgi Stojkov Rakovski“ Banja Luka, ulica Dragiše Vasića 29, 78000 Banja Luka.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Testiranje i intervju će se obaviti 12.12.2019. godine sa početkom u 9 časova u prostorijama škole sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće postavljen na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na konkurs.

Ako se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervju, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI