Banjaluka.com
Ovaj oglas je istekao

Sudijski asistent-daktilograf

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Vrhovni sud Republike Srpske

Kategorija: Državna služba i uprava

Objavljeno: 2019-09-0505. 9. 2019.

Ističe: 12. 9. 2019.

Pregleda: 407

Sudijski asistent-daktilograf na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca, 1 izvršilac.

Kandidat treba da ispunjava opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi:

 • da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od osamnaest godina,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu,
 • da se ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi:

 • Srednja ekonomska škola (ekonomskog ili pravnog smjera) ili druga srednja škola, IV stepen,
 • položen stručni ispit,
 • poznavanje rada na računaru (programi Windovs, Word, Excel, Outlook i Internet explorer).

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidat uz prijavu treba da priloži:

 • uvjerenje o državljanstvu, i
 • zvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje da nije osuđivan, odnosno da se ne vodi krivični postupak,
 • diplomu o završenoj školi,
 • uvjerenje o radnom iskustvu,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima uprave.

Prijavu na oglas sa ovjerenom kopijom traženih dokumenata, kojima se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, dostaviti neposredno ili putem pošte Vrhovnom sudu Republike Srpske na adresu: Aleja Svetog Save bb, Banjaluka.

Preporučuje se kandidatima da u prijavi na oglas pored adrese navedu i broj telefona radi kontakta.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o izboru i prijemu u radni odnos izvršiće se intervju i testiranje sa prijavljenim kandidatima.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI