Banjaluka.com
Ovaj oglas je istekao

Administrativni radnik sa iskustvom

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: „RILEX Co“ d.o.o.

Kategorija: Administrativni i slični poslovi

Objavljeno: 2023-01-2626. 1. 2023.

Ističe: 10. 2. 2023.

Pregleda: 2037

U vezi sa iskazanim potrebama za prijemom jednog broja radnika radi povećanog obima poslovanja Društva, direktor Društva objavljuje sljedeći:

O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme, i to:

 Administrativni radnik sa iskustvom

1 izvršilac

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

Uslovi:

 •  SSS, VŠ;
 •  da imaju minimalno 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 •  poznavanje rada u „MS Office“ paketu;
 •  dobre komunikacijsjke vještine, fleksibilnost i prilagodljivost;
 •  poštena, vrijedna i odgovorna osoba;
 •  samostalnost u radu i organizovanost.

Opis radnog mjesta:

 •  Obavljanje administrativnih poslova;
 •  Briga o dokumentima i evidenciji;
 •  Ažuriranje dokumentacije;
 •  Evidentiranje ulazne i izlazne korespodencije i faktura;
 •  Kontakti sa finansijskim i relevantnim državnim institucijama, te komitentima firme;
 •  Prijem telefonskih poziva i pošte, te korespodencija putem mail-a;
 •  Obilazak objekata koje održavmo, te kontakt sa upravnicima tih objekata;
 •  Obavljanje ostalih poslova po nalogu direktora.

Sa izabranim kandidatima će se zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme.

Po isteku ugovora postoji mogućnost da se zaključi Ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Prijave sa kraćom biografijom i dokazima o ispunjenosti uslova oglasa mogu se dostaviti putem pošte na adresu:

„RILEX Co“ d.o.o. Banja Luka, Branka Radičevića 14. sa naznakom „prijava na oglas“ ili

putem opcije “PRIJAVITE SE”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati prilikom izbora kandidata.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI