Banjaluka.com

Grafički dizajner i Media Buyer / Advertiser

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: „ELEKTRONSKA VIDEO LUTRIJA“ d.o.o.

Kategorija: Informatika i dizajn

Objavljeno: 2024-01-3030. 1. 2024.

Ističe: 29. 2. 2024.

Pregleda: 1208

K O N K U R S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

I RADNO MJESTO
SEKTOR ZA MARKETING

Grafički dizajner (koordinator marketinga)

1 izvršilac

Media Buyer / Advertiser (koordinator marketinga)

1 izvršilac

II OPIS POSLOVA

1. Grafički dizajner (koordinator marketinga)

 •  Izrada „web banner-a“;
 •  Produkcija digitalnih promo rješenja za društvene mreže, „newsletter“ i slično;
 •  Obezbjeđivanje priprema za štampu;
 •  Osmišljava i realizuje kreativna rješenja za potrebe Sektora marketinga;
 •  Stručno i samostalno funkcionisanje u realizaciji kreativnog procesa u saradnji sa ostatkom tima.

Mjesto rada: Banja Luka

2. Media Buyer / Advertiser (koordinator marketinga)

 • Implementacija strategija za zakup medijskog prostora na digitalnim platformama;
 •  Analiza rezultata, optimizacija planova, kampanja i budžeta u skladu sa rezultatima, te praćenja povrata na investicije (ROI);
 •  Identifikacija ciljnih grupa, te kreiranje odgovarajućih medijskih aktivnosti u odnosu na njih;
 •  Istraživanje i analiza potencijalnih „online“ kanala;
 •  Stalno prepoznavanje novih trendova na tržištu i potreba potrošača.

Mjesto rada: Banja Luka

III OPŠTI USLOVI

 •  da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji od 18 (osamnaest) godina;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

IV POSEBNI USLOVI

1. Grafički dizajner (koordinator marketinga)

 •  SSS ili VSS;
 •  najmanje 2 godine iskustva na sličnim poslovima (prednost rad u agencijama za marketing);
 •  poznavanje engleskog jezika;
 •  poznavanje rada na platformama („Google Ads“, „Facebook Ads Menager“, „Google Analytics“);
 •  poznavanje rada na društvenim mrežama („Facebook“, „Twitter“, „Google +“, „Instagram“, „LinkedIn“ i „YouTube“);
 •  poznavanje softvera za grafički dizajn („Adobe Photoshop“, „Ilustrator“ i sl);

2. Media Buyer / Advertiser (koordinator marketinga)

 •  SSS ili VSS;
 •  najmanje 2 godine iskustva na sličnim poslovima (prednost rad u agencijama za marketing);
 •  Obavezno dobro znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 •  Iskustvo u „online social“ i „native advertisingu“(strategija, optimizacija, izvještaj i analiza);
 •  Poznavanje „Google Analytics“ alata;
 •  Široko znanje o „Affilate“ marketingu;
 •  Dobro iskustvo sa različitim nišama i vertikalama;
 •  Više od 1 godine iskustva kao „media buyer“;
 •  Poznavanje „SEO“ i „PPC“;
 •  Dobre pregovaračke sposobnosti;
 •  Znanje o korištenju „tracking“ alata.

V OSTALI USLOVI

 •  izuzetno razvijene analitičke vještine;
 •  individualna inicijativa;
 •  spremnost na timski rad uz visok stepen odgovornosti, proaktivnosti i fleksibilnosti u radu;
 •  sposobnost izvršavanja postavljenih ciljeva i aktivnosti;
 •  afiniteti za nove trendove digitalnog marketinga, usavršavanje i obučavanje;
 •  visok nivo radne etike i poštenja.

VI PRIJAVA NA KONKURS

 1. Kandidati su dužni radi prijave na konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  biografiju (CV) i propratno pismo – u kojima su kandidati obavezni navesti tačne lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i poznavanje rada na računaru), a tačnost ovih podataka kandidati potvrđuje svojim potpisom;
 2. ostala dokumenta (uvjerenja, seminari i sl.).

Prijave na konkurs mogu se dostavljati lično ili putem pošte na adresu Kralja Petra II br. 17, 78 000 Banja Luka, kao i putem opcije “PRIJAVITE SE” – najkasnije do 29.02.2024. godine.

VII TESTIRANJE

Svi kandidati koji se prijave i ispunjavaju naprijed navedene uslove podliježu testiranju koje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima konkursne komisije, a po potrebi i unaprijed pripremljen test.

O vremenu i mjestu testiranja kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uslove iz konkursa, neće se uzimati u razmatranje, te kandidati neće biti pozvani na testiranje.

VIII OBJAVA

Konkurs će se objaviti u štampanim, elektronskim medijima i na internet stranici „EVL“ d.o.o. Banja Luka.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI