Banjaluka.com

Higijeničar

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: „RILEX Co“ d.o.o.

Kategorija: Ostalo

Objavljeno: 2023-05-2525. 5. 2023.

Ističe: 9. 6. 2023.

Pregleda: 352

U vezi sa iskazanim potrebama za prijemom jednog broja radnika radi povećanog obima poslovanja Društva, direktor Društva objavljuje sljedeći:

O G L A S

za prijem radnika u radni odnos i to:

Higijeničar (Ž)

1 izvršioc mjesto rada Lauš ,

Higijeničar (Ž)

3 izvšioca mjesto rada Trn

Uslovi za higijeničara:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

  •  da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova;

 

Sa izabranim kandidatima će se zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme. Po isteku ugovora postoji mogućnost da se zaključi Ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Prijave sa kraćom biografijom i dokazima o ispunjenosti uslova oglasa mogu se dostaviti:

  • lično ili putem pošte na adresu „RILEX Co“ d.o.o. Banja Luka, Branka Radičevića 14. sa naznakom „prijava na oglas“
  • putem opcije “PRIJAVITE SE”

Sve dodatne informacije vezane za oglas možete dobiti na kontakt telefon

Društva broj: 051/926-070 ili 065/021-591. Zvati od 8:00-16:00 časova od ponedeljka-petka.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati prilikom izbora

kandidata.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI