Banjaluka.com

Knjigovođa / računovođa

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: „Elektronska video lutrija“ d.o.o.

Kategorija: Administrativni i slični poslovi

Objavljeno: 2022-08-0404. 8. 2022.

Ističe: 31. 8. 2022.

Pregleda: 553

„Elektronska video lutrija“ d.o.o. Banja Luka („EVL“ d.o.o. Banja Luka), sa sjedištem u ulici Kralja Petra II br. 17, 78 000 Banja Luka, raspisuje

K O N K U R S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

I RADNO MJESTO

FINANSIJSKI SEKTOR

Knjigovođa/računovođa

(1 izvršilac)

II OPIS POSLOVA

 •  Planiranje, koordinacija i samostalno obavljanje računovodstveno-knjigovodstvenih poslova;
 •  Formalna, računska, suštinska kontrola ulazne i izlazne dokumentacije, kao i blagovremeno knjiženje iste;
 •  Ažurno vođenje knjige dobavljača i kupaca (svih neophodnih analitka) i usaglašavanje sa komitentima;
 •  Knjiženje izvoda u glavnoj knjizi;
 •  Vođenje knjige osnovnih sredstava, kao i glavne knjige;
 •  Obračun i knjiženje plata, naknada i drugih ličnih primanja zaposlenih, članova organa upravljanja i dr;
 •  Pripremanje godišnjih izveštaja o plaćenom porezu na dohodak i podnošenje istih nadležnoj instituciji;
 •  Pripremanje radnji za završni račun, izrada završnog računa, bilansa stanja i uspjeha, napomena kao i poreskog bilansa;
 •  Pripremanje ostalih računovodstvenih izveštaja i pregleda za potrebe neposrednih rukovodioca;
 •  Praćenje računovodstvenih politika društva, kontroliše njeno sprovođenje i odgovara za usaglašavanje računovodstvenih politika i procedura sa MRS i zakonskom regulativom;
 •  Odgovara za koordinaciju i realizaciju planova i zadataka iz domena finansijskog računovodstva;
 •  Odgovara za proces održavanja dokumentacije iz domena računovodstva i poreza u smislu njene ažurnosti, kompletnosti i ispravnosti;
 •  Obavlja složene poslove u domenu porezkog i finansijskog računovodstva;
 •  Sarađuje sa inspekcijama, kontrolama i revizijom;
 •  Obavlja ostale poslove u okviru stručnosti i radnog iskustva u skladu sa potrebama iz djelokruga rada društva.

Mjesto rada: Banja Luka

III OPŠTI USLOVI

 •  Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine;
 •  Da je stariji od 18 (osamnaest) godina;
 •  Da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

IV POSEBNI USLOVI

 • VII stepen stručne spreme – VSS;
 • Ekonomski fakultet ili fakultet ekonomskog smjera;
 • licenca/certifikat ovlaštenog računovođe;
 • najmanje 5 godine radnog iskustva na istim poslovima;
 • odlično poznavanje cjelokupnog računovodstvenog procesa, zakona i propisa – MRS, MSFI, poreznih propisa;
 • rad na računaru u Windows okruženju – MS Office paket i iskustvo rada u poslovnim sistemima.

V OSTALI USLOVI

 •  odlično poznavanje sistema internog izvještavanja;
 •  izuzetno razvijene analitičke vještine i sposobnosti planiranja;
 •  otvorenost za promjene i prilagodljivost;
 •  odlična organizacija rada i sposobnost postavljanja prioriteta;
 •  individualna inicijativa;
 •  spremnost na timski rad uz visok stepen odgovornosti, proaktivnosti i fleksibilnosti u radu;
 •  sposobnost izvršavanja postavljenih ciljeva i aktivnosti;
 •  visok nivo radne etike i poštenja.

VI PRIJAVA NA KONKURS

Kandidati su dužni radi prijave na konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 •  biografiju (CV) i propratno pismo u kojima su kandidati obavezni navesti tačne lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, podatke o dodatnim sposobnostima (licenca/certifikat, znanje stranih jezika i poznavanje rada na računaru), a tačnost ovih podataka kandidati potvrđuje svojim potpisom;
 •  ostala dokumenta (uvjerenja, seminari i sl.).

Prijave na konkurs mogu se dostavljati lično ili putem pošte na adresu Kralja Petra II br. 17, 78 000 Banja Luka, kao i putem opcije “PRIJAVITE SE”- najkasnije do 31.08.2022. godine.

VII INTERVJU

Kandidati koji se prijave i ispunjavaju naprijed navedene uslove biće pozvani na intervju sa članovima konkursne komisije. Prilikom poziva na intervju od kandidata se može tražiti da dostave na uvid dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova iz konkursa.
O vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.
Nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju propisane uslove iz konkursa, neće se uzimati u razmatranje, te kandidati neće biti pozvani na intervju.

VIII OBJAVA KONKURSA

Konkurs će se objaviti u štampanim, elektronskim medijima, na internet stranici i društvenim mrežama „EVL“ d.o.o. Banja Luka.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI