Banjaluka.com
Ovaj oglas je istekao

OFFICER-OPERATIONS /OPERATIVNI SLUŽBENIK

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: VFS GLOBAL

Kategorija: Administrativni i slični poslovi

Objavljeno: 2021-04-0101. 4. 2021.

Ističe: 1. 5. 2021.

Pregleda: 4648

VFS GLOBAL employs in Banja Luka on position:

OFFICER-OPERATIONS

JOB DESCRIPTION:

 • Document scrutiny and collection of applications for visa processing;
 • Handle customer/applicant queries personally or via email, telephone;
 • Handle cash and bank related transactions If assigned and ensure 100% accuracy;
 • Record & maintain all application data. Ensure accurate & timely data entry into the system with zero errors;
 • Ensure all administration and logistics of passport delivery to consulate/ applicant / logistic company etc.;
 • Maintain compliance to the standard operating procedures, manuals etc. without deviation in process;
 • Inform the applicants  about  the available Value Added Services and ensure delivery of Value Added Service options to applicants/ customers;
 • Encourage applicants to provide feedback on services provided and their overall experience at the application centre;
 • Ensure that the entire process is completed within the mandated Turn Around Time;
 • Assist Deputy Manager/Operations Manager in execution of WB Project;
 • Ensure judicious use of natural resources;
 • Adhere to the environment health and safety pollcy/objectlves and guidelines of the organization.

Hours: 8 working hours per day and 40 working hours per week, Monday to Friday 8:30 to 17:30

Location: Branch Office in Banja Luka, 8th Floor, Business Center Agram, Bulevar srpske vojske 17, 78000 Banja Luka

Contract length: 6 months ( with 3 months’ probation period)

Salary: BAM 980,00 for full time working (40 hours per week)

_____________________________________________________________________________________________________________________

VFS GLOBAL zapošljava u Banja Luci na poziciji:

OPERATIVNI SLUŽBENIK

OPIS RADNOG MJESTA

 • Pregled dokumentacije i prikupljanje zahtjeva za obradu viza;
 • Rješavati upite klijenata/podnoslaca zahtjeva lično ili putem emaila, telefona;
 • Obavljati gotovinske bankarske transakcije ako su dodijeljene i pobrinuti se da su 100% tačne;
 • Sačuvati i održavati sve podatke u vezi podnesenih zahtjeva. Osiguratl tacan i pravovremen unos podataka u sistem sa nula pogrešaka;
 • Osigurati svu admlnistrativnu i logističku dostavu pasoša konzulatima/podnositelju zahtjeva/logistickoj firmi itd.;
 • Održavati usklađenost sa standardnim operativnim postupcima, priručnicima itd. bez odstupanja u postupku;
 • Obavijestiti podnosioca zahtjeva o dostupnim uslugama s dodatnom vrijednošću i osigurati isporuku usluga s dodatnom vrijednošću podnosiocu zahtjeva/klljentu;
 • Podstaći podnosioca zahtjeva da daju povratne informacije o pruženim uslugama i njihovom cjelokupnom iskustvu u prijavnom centru;
 • Obezbijediti da je cijeli postupak završen unutar određenog vremena;
 • Pomoći Operativnom zamjeniku direktora/Opertivni direktor u izvršavanju WB Projekta;
 • Osigurati razumno korištenje prirodnih resursa
 • Pridržavati se politike/clljeva i smjernica za zaštitu okoline i zdravlja društva

Radno vrijeme: 8 radnih sati dnevno i 40 radnih sati nedeljno, od ponedeljka do petka od 8.30 do 17.30

Lokacija: Filijala u Banja Luci, 8. sprat, Poslovni centar Agram, Bulevar srpske vojske 17, 78000 Banja Luka

Trajanje ugovora: 6 mjeseci (sa probnim periodom od 3 mjeseca)

Plata: 980,00 KM za puno radno vrijeme (40 sati sedmično)

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI