Banjaluka.com
Ovaj oglas je istekao

Radnik u službi obezbjeđenja

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Integra Inženjering

Kategorija: Ostalo

Objavljeno: 2019-04-1212. 4. 2019.

Ističe: 27. 4. 2019.

Pregleda: 1918

„Integra Inženjering“ d.o.o. Banja Luka raspisuje:

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

„Integra Inženjering“ d.o.o. Banjaluka prima u radni odnos na određeno vrijeme:

Radnik u službi obezbjeđenja

5 izvršilaca

Opšti uslovi

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

 • da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

Posebni uslovi

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

 • najmanje III stepen stručne spreme,
 • položen stručni ispit za pripadnika fizičkog obezbjeđenja,
 • posjedovanje licence za obavljanje poslova fizičkog obezbjeđenja lica i imovine,

Potrebna dokumentacija

Uz prijavu, kandidat prilaže biografiju i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

Opšti uslovi:

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat dostavlja:

 • uvjerenje o državljanstvu,
 • rodni list,
 • uvjerenje o nekažnjavanju,
 • uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos.

Posebni uslovi:

 • diploma o završenom obrazovanju,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • licenca za za obavljanje poslova fizičkog obezbjeđenja lica i imovine.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
“Integra Inženjering” d.o.o. Banjaluka,
Trg Republike Srpske 8/XIII,
78 000 Banjaluka

Prijave slati putem opcije “PRIJAVITE SE”.

Kontakt telefon: 051/337-453 Milica Trninić, Željka Kajkut.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI