Banjaluka.com
Ovaj oglas je istekao

Referent opštih poslova i zaštite na radu

Mjesto: Prijedor

Poslodavac: Mira a.d.

Kategorija: Ostalo

Objavljeno: 2019-12-1313. 12. 2019.

Ističe: 28. 12. 2019.

Pregleda: 2041

MIRA a.d. članica KRAŠ grupe, Prijedor, Kralja Aleksandra br. 3, raspisuje konkurs za poziciju:

Referent opštih poslova i zaštite na radu

Oblast: Prerađivačka industrija

Opis posla:

 • vrši stručni nadzor nad primjenom propisa zaštite na radu, na sredstvima za rad, radnoj sredini i nad obavljanjem pojedinih poslova
 • učestvuje u propisanim pregledima, priprema izvještaje po prispjelim zapisnicima o stanju
 • strojeva i instalacija, stanju mikroklime i štetnosti u radnoj okolioni,
 • organizuje i učestvuje prilikom izrade Akta o procjeni rizika, revizija, Pravilnika o zaštiti na radu i drugih normativnih akata iz područja zaštite na radu, te prilikom izmjena i dopuna istih,
 • priprema, organizuje i održava predavanje zaštite na radu za učenike na praksi, radnike, povjerenike, neposredne ovlaštenike – instruktore praktične obuke i ovlaštenike Uprave Društva, potpisuje zapisnik o osposobljavanju,
 • vrši uviđaj povreda na radu i utvrđuje uzrok i izvor nastajanja povreda te obavlja stručne poslove oko prijavljivanja i evidentiranja istih,
 • vodi i čuva propisanu evidenciju iz područja zaštite na radu (uvjerenja, zapisnike, prijave povreda na radu, rješenja, uputstva, elaborate, ateste, teh. dokumentaciju i dr.)
 • sarađuje pri izradi i kontroliše primjenu propisa zaštite na radu kod postavljanja novih i rekonstrukcije postojećih postrojenja, nabavke osobnih zaštitnih sredstava te kod izgradnje ili preuređenja radnog i pomoćnog prostora,
 • organizujea i vrši praćenje podataka u vezi s povredama na radu i profesionalnim bolestima te izrađuje godišnje izvještaje za potrebe Inspekcije rada i izvještaje za potrebe poslodavaca
 • sarađuje sa stručnim službama poslodavca prilikom građenja i rekonstrukcije objekata namijenjenih za rad, nabavke strojeva i uređaja te ličnih zaštitnih sredstava, te prilikom montaže ili demontaže istih,
 • pruža stručnu pomoć i uputstva poslovodnim organima i drugim zaposlenima prilikom obavljanja poslova zaštite na radu iz njihovog djelokruga rada,
 • daje stručna mišljenja o optimalnim mjerama zaštite na radu pri obavljanju pojedinih poslova,
 • planira, organizuje i nadzire rad i provođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije poslovnog, radnog, pomoćnog, vanjskog prostora i sirovina, koja obavlja odabrana vanjska institucija, te vodi i čuva propisane evidencije,
 • dužan je odmah po saznanju o nastanku povrede na radu informisati Direktoricu Sektora KOP i referenta KOP o nastaloj povredi na radu,
 • prati propise i predlaže poslodavcu usklađivanje akata,
 • radi i druge poslove a po nalogu pretpostavljenog rukovodioca.

Uslovi za obavljanje posla:

 • VSS- VI stepen, inženjer zaštite na radu, inženjer mašinstva ili druge tehničke struke
 • Bez obzira na radno iskustvo (poželjno radno iskustvo)

Uz prijavu je potrebno dostaviti:

 • kratku biografiju i
 • motivaciono pismo
 • kopiju diplome.

Napomena: Ukoliko kandidat ima položen stručni ispit dostaviti kopiju uvjerenja Ministarstva rada i zaštite na radu o položenom stručnom ispitu iz zaštite na radu.

Prijave slati putem opcije PRIJAVITE SE, dostaviti lično ili poštom na adresu sjedišta Društva: Kralja Aleksandra br. 3, 79101 Prijedor.

Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI