Banjaluka.com
Ovaj oglas je istekao

Referent za uvoz/izvoz

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Broma Bel doo

Kategorija: Ostalo

Objavljeno: 2024-04-0101. 4. 2024.

Ističe: 1. 5. 2024.

Pregleda: 1999

Direktor “BROMA BEL” d.o.o. za promet lijekova i medicinskih sredstava Banja Luka, r a s p i s u j e:

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos

Referent za uvoz/izvoz (1 izvršilac)

 

 Mjesto izvršenja: Banja Luka

I Opis radnog mjesta

 •  Uvoz/izvoz
 •  Logistika (komunikacija sa stranim dobavljačima, organizacija transporta, komunikacija sa špediterima)

II Opšti uslovi za zaključivanje ugovora ugovora o radu

 •  da je državljanin Republike Srpske,
 •  da ima navršenih 18 godina života i
 •  da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

III Posebni uslove za zaključivanje ugovora o radu:

 •  SSS ili VSS- Smjer društvenih nauka (špedicija, ekonomija…)
 •  Poznavanje engleskog jezika napredni nivo
 •  Poznavanje rada na računaru
 •  Položen vozački ispit, B kategorija

IV Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

 •  kraću biografiju.

IV Potrebna dokumentacija po prijemu u radni odnos

 •  diplomu odgovarajuće škole/fakulteta – kopija
 •  vozačka dozvola za B kategoriju – kopija

V Intervju

Svi učesnici oglasa koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog oglasa za zaključivanje

Ugovora o radu sa poslodavcem, biće pozvani na razgovor-intervju.

VI Rok za podnošenje prijava na oglas

Rok za podnošenje prijava na oglas je 30 dana od dana oglašavanja.

Kandidati su dužni na prijavi navesti kontakt telefon.

Prijave se mogu podnositi putem pošte na adresu: “BROMA BEL” d.o.o. Banja Luka, Ulica Branka Popovića 39, 78000 Banja Luka

ili putem opcije “PRIJAVITE SE”

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 051/586-929.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI