Banjaluka.com
Ovaj oglas je istekao

Vaspitač predškolske djece ili stručni saradnik

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Pu Dječiji vrtić „Montessori Kindergarten“

Kategorija: Prosvjeta

Objavljeno: 2023-03-2020. 3. 2023.

Ističe: 4. 4. 2023.

Pregleda: 1435

Na osnovu člana 62. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 78/15, 63/20), direktor Pu Dječiji vrtić „Montessori Kindergarten“ Banja Luka, 20.03.2023.godine raspisuje

K O N K U R S
Za prijem u radni odnos

 

 

Vaspitač predškolske djece ili stručni saradnik u predškolskoj ustanovi – sa ili bez radnog iskustva

1 izvršilac na određeno vrijeme

OPŠTI I POSEBNI USLOVI:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16, 66/18), kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 60. i 68. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 79/15, 63/20) i članom 2. i 3. Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskim ustanovama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 36/16),

Posebni uslovi za kandidate:

  •  visoka stručna sprema, diplomirani vaspitač predškolske djece, diplomirani pedagog, diplomirani psiholog, diplomirani socijalni radnik ili diplomirani defektolog, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent.

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože fotokopije dokaza o ispunjavanju
opštih i posebnih uslova:

  •  Uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih,
  •  Diplomu i prosjek ocjena tokom studiranja.
  •  Uvjerenje o nekažnjavanju i o neosuđivanosti
  •  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko kandidat posjeduje navedeno uvjerenje
  •  Uvjerenje o radnom iskustvu za kandidate koji posjeduju relevantno radno iskustvo.
  •  Ljekarsko uvjerenje (dostavlja kandidat koji bude izabran na konkursu)

Šta nudimo:

  •  Stimulativno radno okruženje
  •  Mogućnost konstantnog profesionalnog usavršavanja

Prijave na konkurs uz biografiju i propratno/motivaciono pismo, mogu se dostaviti lično na protokol, putem pošte na adresu: PU Dječiji vrtić „Montessori kindergarten“ Banja Luka, ul. Njegoševa 45a, 78 000 Banja Luka

ili putem opcije “PRIJAVITE SE”

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen intervju u prostorijama predškolske ustanove.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI