Banjaluka.com
Ovaj oglas je istekao

Vaspitač predškolske djece

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Pu Dječiji vrtić „Montessori Kindergarten“

Kategorija: Ostalo

Objavljeno: 2022-09-1919. 9. 2022.

Ističe: 4. 10. 2022.

Pregleda: 1010

Na osnovu člana 62. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 78/15, 63/20), direktor Pu Dječiji vrtić „Montessori Kindergarten“ Banja Luka, raspisuje:

K O N K U R S

Za prijem u radni odnos

Vaspitač predškolske djece – sa ili bez radnog iskustva

(1 izvršilac)

 

Opšti uslovi:

 1.  da je državljanin RS odnosno BiH,
 2.  da je stariji od 18 godina,
 3.  da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4.  da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja u skladu
  sa Zakonom

Posebni uslovi:

 •  visoka stručna sprema, diplomirani vaspitač, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača
 • poželjno poznavanje engleskog jezika

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože dokaze (originale ili ovjerene fotokopije potrebnih dokumenata) o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

 •  uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 •  izvod iz matične knjige rođenih,
 •  kopija diplome,
 •  uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca),
 •  uvjerenje o neosuđivanosti (ne starije od tri mjeseca),
 •  dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja
 •  ljekarsko uvjerenje (dostavlja kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa)

Prijave na konkurs uz CV-i i propratno/motivaciono pismo, se mogu dostaviti lično na protokol, putem pošte na adresu:

PU Dječiji vrtić “Montessori Kindergarten” Banja Luka,

ul. Njegoševa 45a, 78 000 Banja Luka

ili putem opcije “PRIJAVITE SE”

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na sajtu posao.banjaluka.com

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.  Dokumentacija dostavljena uz prijavu na konkurs neće biti vraćena kandidatima.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i uđu u uži izbor Komisija će obaviti intervju o čemu će kandidati biti naknadno obaviješteni.

Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI