Banjaluka.com
Ovaj oglas je istekao

Vaspitač

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: JU "Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje"

Kategorija: Prosvjeta

Objavljeno: 2019-05-2222. 5. 2019.

Ističe: 30. 5. 2019.

Pregleda: 854

 1. Vaspitač – na neodređeno vrijeme – tri izvršioca;
 2.  Vaspitač – na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a ne duže od 16.04.2020. godine – jedan izvršilac;

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 • završen fakultet – dipl. vaspitač predškolske djece;
 • 1 godina radnog iskustva u struci;
 • položen stručni ispit i
 • poznavanje rada na računaru.

Svi kandidati treba da ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

 • da su državljani RS, odnosno BiH;
 • da su stariji od 18 godina;
 • da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i
 • da imaju opštu zdravstvenu sposobnost.

Kandidati uz prijavu su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa i to:

 • Diplomu;
 • Potvrdu o radnom iskustvu;
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
 • Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci );
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ( ne starije od 3 mjeseca );
 • Dokaz ( certifikat ) o poznavanju rada na računaru;

Dokumenti koji nisu originalni dostavljaju se u ovjerenim kopijama.

Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti ( ne starije od 6 mjeseci ) se dostavlja po izvršenom izboru po Konkursu.

Dana, 04.06.2019. godine u 08:00 časova obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove Konkursa u prostorijama JU “Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje” Banjaluka, ul. Jovana Dučića 3,

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili na adresu:
JU “Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje” Banjaluka,
ul. Jovana Dučića 3.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI