Banjaluka.com
Ovaj oglas je istekao

Diplomirani inženjer elektrotehnike

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: "Integra Inženjering" d.o.o.

Kategorija: Mašinstvo i elektrotehnika

Objavljeno: 2019-03-2121. 3. 2019.

Ističe: 20. 4. 2019.

Pregleda: 2648

„Integra Inženjering“ d.o.o. Banjaluka raspisuje:

O G L A S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

“Integra Inženjering” d.o.o. Banjaluka prima u radni odnos:

Diplomirani inženjer elektrotehnike – 1 izvršilac

Opšti uslovi

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

  • da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
  • da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

Posebni uslovi

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

  • završen Elektrotehnički fakultet, visoka stručna sprema, VII stepen,
  • poznavanje rada na računaru – obavezno poznavanje programa Auto Cad,
  • poznavanje engleskog jezika.

Potrebna dokumentacija

Uz prijavu, kandidat prilaže biografiju i ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

Opšti uslovi:

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat dostavlja uvjerenje o državljanstvu i rodni list.
Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos.

Posebni uslovi:

  • diploma o završenom obrazovanju.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
“Integra Inženjering” d.o.o. Banjaluka, Kadrovska služba,
Trg Republike Srpske 8/XIII,
78 000 Banjaluka
ili putem opcije “PRIJAVITE SE”.

Kontakt telefon: 051/337-453 Milica Trninić, Željka Kajkut.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI