Banjaluka.com

Istaknuti oglas

Ovaj oglas je istekao

Diplomirani inženjer mašinstva

Mjesto: Laktaši

Poslodavac: "Integra Inženjering" d.o.o.

Kategorija: Mašinstvo i elektrotehnika

Objavljeno: 2019-04-0505. 4. 2019.

Ističe: 5. 5. 2019.

Pregleda: 1176

„Integra Inženjering“ d.o.o. Banja Luka raspisuje:

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

“Integra Inženjering” d.o.o. Banjaluka prima u radni odnos na određeno vrijeme:

Diplomirani inženjer mašinstva

1 izvršilac

Opšti uslovi

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

 • da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

Posebni uslovi

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

 • završen Mašinski fakultet, visoka stručna sprema, VII stepen,
 • položen stručni ispit,
 • posjedovanje licence za izvođenje dijela mašinske faze-oblast termotehnike, instalacije grijanja, gasa, ventilacije i klimatizacije i nadzor,
 • poznavanje rada na računaru,
 • poznavanje engleskog jezika .

Potrebna dokumentacija

Uz prijavu, kandidat prilaže biografiju i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

Opšti uslovi:

 • Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat dostavlja uvjerenje o državljanstvu i rodni list.
 • Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove dostavlja kandidat koji bude primljen u radni
  odnos.

Posebni uslovi:

 • diploma o završenom obrazovanju,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • licenca za izvođenje dijela mašinske faze-oblast termotehnike, instalacije grijanja, gasa,

ventilacije i klimatizacije i nadzor.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
“Integra Inženjering” d.o.o. Banjaluka,
Kadrovska služba,
Trg Republike Srpske 8/XIII

Prijave slati putem opcije “PRIJAVITE SE”.

Kontakt telefon: 051/337-453 Milica Trninić, Željka Kajkut.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI