Banjaluka.com
Ovaj oglas je istekao

Kontrolor (m/ž) i Higijeničar (ž)

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: „RILEX Co“ d.o.o.

Kategorija: Ostalo

Objavljeno: 2023-03-2121. 3. 2023.

Ističe: 5. 4. 2023.

Pregleda: 2046

U vezi sa iskazanim potrebama za prijemom jednog broja radnika radi povećanog obima poslovanja Društva, direktor Društva objavljuje sljedeći:

O G L A S

za prijem radnika u radni odnos i to:

Kontrolor (m/ž)

1 izvršilac

 

Uslovi za kontolora:

 •  SSS, VŠ;
 • da imaju minimalno dvije godine iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • poznavanje rada u „MS Office“ paketu;
 • spremnost na timski rad i fleksibilno radno vrijeme;
 • dobre komunikacijsjke vještine, fleksibilnost i prilagodljivost;
 • poštena, vrijedna i odgovorna osoba;
 • položen vozački ispit ”B” kategorije,aktivan vozač;
 • samostalnost u radu i organizovanost.

Opis radnog mjesta kontrolora:

 •  Koordinisanje i komunikacija sa radnicima ( higijeničarima ) na objektima klijenata;
 • Obilazak objekata koje održavmo, organizacija posla, te kontakt sa upravnicima tih objekata;
 • Obavljanje ostalih poslova po nalogu direktora.

Higijeničar (ž)

3 izvršioca

Uslovi za higijeničara:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

 •  da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova;

Sa izabranim kandidatima će se zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme. Po isteku ugovora postoji mogućnost da se zaključi Ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Prijave sa kraćom biografijom i dokazima o ispunjenosti uslova oglasa mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu „RILEX Co“ d.o.o. Banja Luka, Branka Radičevića 14. sa naznakom „prijava na oglas“

ili putem opcije “PRIJAVITE SE”

Sve dodatne informacije vezane za oglas možete dobiti na kontakt telefon Društva broj: 051/926-070.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati prilikom izbora kandidata.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI