Banjaluka.com

Istaknuti oglas

Ovaj oglas je istekao

Nastavnik – više izvršilaca

Mjesto: Banjaluka

Poslodavac: Privatna ustanova Osnovna škola "Nikola Tesla" Banja Luka

Kategorija: Prosvjeta

Objavljeno: 2021-06-1515. 6. 2021.

Ističe: 30. 6. 2021.

Pregleda: 2659

U skladu sa članom 114. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), Direktor PU OŠ „Nikola Tesla“ Banja Luka, raspisuje:

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta:

 

1. Nastavnik matematike – četiri (4) časa sa radnim iskustvom ili pripravnik bez radnog iskustva, na određeno vrijeme, od 01.09.2021. godine do završetka školske godine 2021/2022 (1 izvršilac)

2. Nastavnik istorije – jedan (1) čas sa radnim iskustvom ili pripravnik bez radnog iskustva, na određeno vrijeme, od 01.09.2021.godine do završetka školske godine 2021/2022 (1 izvršilac)

3. Nastavnik geografije – dva (2) časa sa radnim iskustvom ili pripravnik bez radnog iskustva, na određeno vrijeme, od 01.09.2021.godine do završetka školske godine 2021/2022 (1 izvršilac)

4. Nastavnik biologije – dva (2) časa sa radnim iskustvom ili pripravnik bez radnog iskustva, na određeno vrijeme, od 01.09.2021.godine do završetka školske godine 2021/2022 (1 izvršilac)

5. Nastavnik osnova informatike – jedan (1) čas sa radnim iskustvom ili pripravnik bez radnog iskustva, na određeno vrijeme, od 01.09.2021.godine do završetka školske godine 2021/2022 (1 izvršilac)

6. Nastavnik tehničkog obrazovanja – jedan (1) čas sa radnim iskustvom ili pripravnik bez radnog iskustva, na određeno vrijeme, od 01.09.2021.godine do završetka školske godine 2021/2022 (1 izvršilac)

7. Nastavnik njemačkog jezika – dva (2) časa sa radnim iskustvom ili pripravnik bez radnog iskustva, na određeno vrijeme, od 01.09.2021.godine do završetka školske godine 2021/2022 (1 izvršilac)

8. Nastavnik likovne kulture – dva (2) časa sa radnim iskustvom ili pripravnik bez radnog iskustva, na određeno vrijeme, od 01.09.2021.godine do završetka školske godine 2021/2022 (1 izvršilac)

9. Nastavnik muzičke kultura – dva (2) časa sa radnim iskustvom ili pripravnik bez radnog iskustva, na određeno vrijeme, od 01.09.2021.godine do završetka školske godine 2021/2022 (1 izvršilac)

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 01/16 i 66/18) kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17, 31/18, 84/19 i 35/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u PU OŠ „Nikola Tesla“ br. 05/20.

Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte.

3. da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci), koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa.

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja dijeteta, polnog ili drugog nasilja nad dijetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

5. da se ne nalazi u posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

6. da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja dijeteta, polnog i drugog nasilja nad dijetetom ili maloljetnim licem.

– poželjno je poznavanje engleskog jezika.

Uz potpisanu prijavu i navedenu dokumentaciju za ispunjavanje opštih uslova kandidati treba da dostave biografiju sa propratnim/motivacionim pismom i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju predviđenu Pravilnikom o proceduri ,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u PU OŠ „Nikola Tesla“ br. 05/20, na osnovu kojeg će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata, koja podrazumijeva:

-ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

-uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,

– dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

– uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ukoliko se radi o licu koje posjeduje radno iskustvo,

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za lica koja navedeno uvjerenje posjeduju,

-uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad dijetetom ili maloljetnim licem,

-uvjerenje o neosuđivanosti škola će zatražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija za izbor obaviće testiranje ili intervju. O terminu održavanja intervjua kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa blagovremeno će biti obaviješteni. Za kandidate koji se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs. Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u PU OŠ „Nikola Tesla“ br. 05/20

Prijave sa potrebnom dokumentacijom sa naznakom „ za konkurs“, dostaviti putem pošte na
adresu: PU Osnovna škola “Nikola Tesla“ Banja Luka, NJegoševa 45a, 78000 Banja Luka, ili putem opcije “PRIJAVITE SE”.

Priloženi dokumenti uz prijavu neće se vraćati kandidatima u skladu sa članom 6. Pravilnika o proceduri kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u PU OŠ „Nikola Tesla“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ukoliko nemate biografiju, motivaciono pismo i pismo preporuke možete ih preuzeti ovdje.

VAŽNA NAPOMENA

Ukoliko se prijavljujete putem e-maila ili poštom, uz prijavu obavezno navedite da se prijavljujete na posao koji ste pronašli na portalu www.banjaluka.com.

SPONZORISANI OGLASI